ČSN 77 0329 (770329)

Stanovení protikorozní účinnosti obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze kovů

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zrychlenou laboratorní zkoušku stanovení protikorozní účinnosti plošných obalových materiálů obsahujících vypařovací inhibitory koroze kovů (dále materiály s VIK) za účelem úpravy kryptoklimatu v ochranném balení. Podstata zkoušky: Kovové válečky s připravenou zkušební plochou jsou podrobeny ve zkušebním zařízení koroznímu namáhání vyvolanému rychlým ochlazením kovového povrchu, při němž dojde k jeho intenzívnímu orosení v důsledku kondenzace vodní páry. Změna stavu zkušební plochy umístěné ve zkušebním zařízení se zkušebním vzorkem materiálu s VIK se porovnává se slepým pokusem, t.j. se změnou stavu zkušební plochy podrobené témuž klimatickému namáhání bez inhibičního působení materiálu s VIK. ČSN 77 0329 byla schválena 25.4.1991 a nabyla účinnosti od 1.8.1992.

Označení ČSN 77 0329 (770329)
Katalogové číslo 31326
Cena 125 Kč125
Datum schválení 25. 4. 1991
Datum účinnosti 1. 8. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963313269
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 77 03 29
  • ČSN 770329
  • ČSN 77 03 29 : 1991
  • ČSN 770329:1991
  • ČSN 77 0329:1991