ICS 55.040 - Balicí materiály a příslušenství

ČSN EN 60264-1 (347384) - leden 1997

Balení vodičů pro vinutí. Část 1: Kontejnery pro vodiče kruhového průřezu pro vinutí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.10t

250 Kč

ČSN EN 12246 (491711) - únor 2000

Jakostní třídy dřeva na palety a obaly

125 Kč

ČSN EN 12248 (491712) - únor 2000

Řezivo na průmyslové obaly - Dovolené úchylky a přednostní rozměry

125 Kč

ČSN EN 15519 (500441) - duben 2008

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Příprava výluhu organickým rozpouštědlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1230-1 (500483) - červen 2010 aktuální vydání

Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 1: Pach

190 Kč

ČSN EN 1230-2 (500483) - červen 2010 aktuální vydání

Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 2: Cizorodá příchuť

230 Kč

ČSN EN 13676 (500484) - prosinec 2001

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami, vrstvené polymerem - Stanovení dírek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 14932 (646006) - červenec 2018 aktuální vydání

Plasty - Napínací fólie z termoplastů pro balení silážních balíků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 17523 (760327) - květen 2021

Poštovní služby - Obaly zásilek vhodných pro domovní schránky - Charakteristiky obalů pro malé a lehké zásilky doručované do domovní schránky uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 77 0112 (770112) - leden 1983

Zásady pro používání obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze

125 Kč

ČSN 77 0113 (770113) - červen 1986

Bariérové systémy s vysoušedly pro ochranné balení

125 Kč

ČSN 77 0114 (770114) - květen 1990

Stanovení množství vysoušedel do ochranných obalů

440 Kč

ČSN 77 0140 (770140) - říjen 1990

Obalové materiály. Zásady svařování a stanovení pevnosti svaru

230 Kč

ČSN EN 13437 (770156) - leden 2004

Recyklace obalů a obalových materiálů - Kritéria recyklačních metod - Popis recyklačních procesů a diagramy materiálových toků

350 Kč

ČSN EN 13440 (770159) - leden 2004

Obaly - Míra recyklace - Definice a metoda výpočtu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.04t

250 Kč

ČSN 77 0160 (770160) - květen 1980

Zásady pro používání obalových lepidel

190 Kč

ČSN 77 0163 (770163) - květen 1991

Zásady pro používání samolepicích pásek a etiket

190 Kč

ČSN 77 0226 (770226) - srpen 1987

Stanovení vlivu obalových materiálů na organoleptické vlastnosti poživatin. Senzorická zkouška

190 Kč

ČSN 77 0240 (770240) - září 1984

Stanovení součinitele smykového tření obalových materiálů. Metoda smýkání po vodorovné rovině

125 Kč

ČSN 77 0290 (770290) - září 1970

Zkoušení lepicích a samolepicích pásek za ztížených klimatických podmínek

190 Kč

ČSN EN 14477 (770305) - říjen 2004

Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení odolnosti proti průrazu - Zkušební metody

190 Kč

ČSN 77 0312 (770312) - listopad 1982

Zkoušení vlivu tekutých náplní na pevnost svaru termoplastových a kombinovaných obalových materiálů

125 Kč

ČSN EN 14479 (770314) - listopad 2004

Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití dynamické metody "headspace" - Absolutní metoda

190 Kč

ČSN EN 13628-1 (770315) - červenec 2003

Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 1: Absolutní metoda

230 Kč

ČSN EN 13628-2 (770315) - červenec 2003

Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 2: Průmyslové metody

230 Kč

ČSN EN 14045 (770316) - listopad 2003

Obaly - Hodnocení rozpadu obalových materiálů pomocí prakticky zaměřených zkoušek při definovaných podmínkách kompostování

230 Kč

ČSN EN 14046 (770317) - listopad 2003

Obaly - Hodnocení úplné aerobní biodegradace obalových materiálů při řízených podmínkách kompostování - Metoda analytického stanovení uvolněného oxidu uhličitého

340 Kč

ČSN 77 0329 (770329) - duben 1991

Stanovení protikorozní účinnosti obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze kovů

125 Kč

ČSN 77 0330 (770330) - duben 1991

Stanovení bariérové účinnosti obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze kovů

125 Kč

ČSN ISO 5633 (770331) - říjen 1992

Papír a lepenka. Stanovení odolnosti proti pronikání vody

125 Kč

ČSN 77 0332 (770332) - únor 1980

Stanovení propustnosti tenkých plošných materiálů pro vodní páru gravimetrickou metodou

230 Kč

ČSN 77 0333 (770333) - prosinec 1985

Stanovení propustnosti obalových materiálů pro plyny. Rovnotlaká metoda

190 Kč

ČSN 77 0334 (770334) - prosinec 1985

Stanovení propustnosti obalových materiálů pro plyny. Metoda konstantního přetlaku

190 Kč

ČSN 77 0336 (770336) - červen 1987

Stanovení propustnosti plastových obalových materiálů pro páry organických látek. Rovnotlaká interferometrická metoda

190 Kč

ČSN 77 0337 (770337) - duben 1991

Stanovení propustnosti plastových obalových materiálů pro páry organických látek. Gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN 77 0338 (770338) - prosinec 1989

Stanovení ochranné účinnosti plastových obalových prostředků proti viditelnému a ultrafialovému záření

190 Kč

ČSN 77 0341 (770341) - květen 1976

Zkoušení tepelné odolnosti mechanicky namáhaných obalových materiálů

125 Kč

ČSN 77 0351 (770351) - květen 1981

Stanovení propustnosti obalových materiálů pro tuky

125 Kč

ČSN 77 0352 (770352) - květen 1981

Stanovení propustnosti obalových materiálů pro oleje

125 Kč

ČSN 77 0353 (770353) - listopad 1983

Zkoušení propustnosti obalových materiálů pro aromatické látky

125 Kč

ČSN 77 0421 (770421) - leden 1978

Stanovení odolnosti spotřebitelských obalů a spotřebitelského balení proti vnějšímu tlaku

125 Kč

ČSN 77 0471 (770471) - listopad 1976

Stanovení ochranné účinnosti spotřebitelského balení proti vzdušné vlhkosti

190 Kč

ČSN 77 0510 (770510) - leden 1992

Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení hmotnosti a skutečného objemu. Metoda zkoušení

65 Kč

ČSN 77 0511 (770511) - květen 1991

Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení rozměrů. Metoda zkoušení

65 Kč

ČSN 77 0512 (770512) - květen 1991

Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení tloušťky stěny a dna. Metoda zkoušení

65 Kč

ČSN 77 0513 (770513) - květen 1992

Plastové spotřebitelské obaly. Odolnost proti nárazu a proti rázu při volném pádu. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN ISO 21898 (770603) - květen 2006

Obaly - Flexibilní středně objemové vaky (FIBC) pro jiné než nebezpečné věci

350 Kč

ČSN EN 15507 (770620) - červenec 2020 aktuální vydání

Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Srovnávací materiálové zkoušky druhů polyethylenu

230 Kč

ČSN EN 13054 (770645) - prosinec 2001

Obaly - Přepravní balení - Zkušební metody pro stanovení těžiště balení

190 Kč

ČSN ISO 4651 (770811) - říjen 1992

Lehčené pryže a plasty. Stanovení dynamické tlumicí účinnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.98t, Amd.1 4.09t

287 Kč

ČSN 77 0812 (770812) - leden 1983

Zkoušení tlumicí účinnosti fixačních obalových materiálů vibrací

125 Kč

ČSN 77 0830 (770830) - červen 1986

Vysoušedla pro ochranné balení. Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN 77 0831 (770831) - leden 1983

Zkoušení vysoušedel pro ochranné balení

125 Kč

ČSN 77 0840 (770840) - srpen 1986

Zkoušení obalových lepidel. Všeobecná ustanovení

190 Kč

ČSN 77 0844 (770844) - srpen 1986

Stanovení smývatelnosti etiket

125 Kč

ČSN 77 0845 (770845) - srpen 1986

Stanovení zasychací doby obalových lepidel

65 Kč

ČSN 77 0846 (770846) - srpen 1986

Stanovení tepelné stability tavných obalových lepidel

65 Kč

ČSN 77 0847 (770847) - srpen 1986

Stanovení aplikační teploty tavných obalových lepidel

65 Kč

ČSN 77 0848 (770848) - srpen 1986

Stanovení klimatické odolnosti obalových lepidel ve slepu

125 Kč

ČSN 77 0865 (770865) - listopad 1989

Samolepicí obalové pásky. Zjišťování vzhledových vad

125 Kč

ČSN 77 0867 (770867) - listopad 1989

Samolepicí obalové pásky. Stanovení pevnosti slepu ve smyku při statickém zatížení

125 Kč

ČSN EN 13246 (771300) - leden 2002

Balení - Specifikace pro ocelové vázací pásky

190 Kč

ČSN EN 13394 (771301) - leden 2002

Obaly - Specifikace pro nekovové vázací pásky

190 Kč

ČSN EN 13247 (771302) - leden 2002

Balení - Specifikace pro vázací pásy pro zvedání, sdružování a zabezpečení břemen

125 Kč

ČSN EN 13891 (771302) - leden 2004

Vázací pásky - Směrnice pro výběr a použití vázacích pásek

230 Kč

ČSN EN 13393 (771306) - leden 2002

Balení - Specifikace prostředků pro ochranu hran

125 Kč

ČSN 77 1313 (771313) - listopad 1990

Vrstvené obalové materiály. Metoda stanovení soudržnosti mezi vrstvami

125 Kč

ČSN EN 15946 (961507) - únor 2012

Ochrana kulturních památek - Zásady balení pro přepravu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč