TNI CEN/TR 15126 (758087)

Charakterizace kalů - Správná praxe pro skládkování kalů a zbytků po úpravě kalů

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva uvádí jednu z řady možností nakládání s kaly a popisuje správnou praxi skládkování kalů a zbytků po úpravě kalů, pokud to národní předpisy povolují.
Tento dokument platí pro kaly popsané v předmětu norem CEN/TC 308, tj. pocházející výslovně z:
- úpravy přívalových dešťových vod;
- žump a septiků;
- městských stokových sítí;
- čistíren městských odpadních vod;
- čištění průmyslových odpadních vod podobných městským odpadním vodám;
- úpraven vody;
- vodovodních sítí; ale s vyloučením nebezpečných kalů z průmyslu.
Ale s vyloučením nebezpečných kalů z průmyslu.

Označení TNI CEN/TR 15126 (758087)
Katalogové číslo 80779
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963807799
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo