TNI CEN/TR 15252 (758086)

Charakterizace kalů - Protokol pro validaci metod stanovení fyzikálních vlastností kalů

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva stanoví postupy validace metod pro charakterizaci fyzikálních vlastností kalů.
Tato technická zpráva je použitelná pro kaly a kalové suspenze z:
- úpravy přívalových dešťových vod;
- městských stokových sítí;
- čistíren městských odpadních vod;
- úpravy průmyslových odpadních vod podobných městským odpadním vodám (jak jsou definovány ve Směrnici 91/271/EEC);
- úpraven vody.
Tato metoda platí rovněž pro kalové suspenze jiného původu.

Označení TNI CEN/TR 15252 (758086)
Katalogové číslo 79118
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963791180
Dostupnost skladem (tisk na počkání)