TNI CLC/TR 50173-99-2 (367253)

Informační technologie - Implementace BCT aplikací pomocí kabeláže v souladu s EN 50173-4

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks

Anotace obsahu normy

Tento dokument popisuje:
a) funkční prvky a strukturu kabeláže, mimo domácnosti, podporující televize se společnou anténou (CATV) a hlavní televizní anténou/televize s hlavní satelitní anténou (MATV / SMATV) v souladu s EN 60728-1;
b) polohu umístění rozhraní domácí sítě (HNI) v souladu s EN 60728-1;
c) požadavky na přidané požadavky na vlastnosti kabeláže (tj. sklon vložného útlumu mezi 47 MHz a 862 MHz) a nezbytné změny referenčních implementací univerzální kabeláže v domácnosti v souladu s EN 50173-4 za účelem podpory CATV, MATV/SMATV sítě podle EN 60728-1.
Bezpečnost (elektrická bezpečnost a ochrana, optický výkon, oheň atd.) a elektromagnetická kompatibilita (EMC) nespadají do oblasti působnosti tohoto dokumentu a vztahují se na ně jiné normy a předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu však mohou pomoci při jejich plnění.

Označení TNI CLC/TR 50173-99-2 (367253)
Katalogové číslo 510278
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2020
Datum účinnosti 1. 7. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135102785

Další příbuzné normy

ČSN EN 50173-1 ed. 3 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 50173-1 ed. 4 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 50173-2 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

ČSN EN 50173-2 ed. 2 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

ČSN EN 50173-3 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory

ČSN EN 50173-3 ed. 2 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory

ČSN EN 50173-4 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

ČSN EN 50173-4 ed. 2 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

ČSN EN 50173-5 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra

ČSN EN 50173-5 ed. 2 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra

ČSN EN 50173-6 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách

ČSN EN 50173-6 ed. 2 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách