ČSN EN 50173-4 ed. 2 (367253) Aktuální vydání

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

ČSN EN 50173-4 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje univerzální kabeláž v obytných prostorech. Obytný prostor může obsahovat jednu nebo více budov nebo může být uvnitř budovy, která obsahuje více než jeden obytný prostor.
Zahrnuje symetrickou, optickou vláknovou kabeláž a koaxiální kabeláž.
Tato norma specifikuje univerzální kabeláž ve dvou skupinách aplikací:
- informačních a komunikačních technologiích (ICT);
- vysílacích a komunikačních technologiích (BCT).
Tato norma specifikuje přímo nebo prostřednictvím odkazů na EN 50173-1:
- strukturu a minimální konfiguraci univerzální kabeláže v rámci obytných prostorů;
- rozhraní na telekomunikačním vývodu (TO) a vývodu vysílání (BO);
- požadavky na vlastnosti pro spoje a kanály kabeláže;
- požadavky na provedení a volby;
- požadavky na vlastnosti pro součásti kabeláže;
- požadavky shody a ověřovací postupy.
Tato norma vzala v úvahu požadavky specifikované v aplikačních normách vyjmenovaných v EN 50173-1.
Bezpečnost a elektromagnetická kompatibilita (EMC) jsou mimo rozsah této normy a jsou řešeny jinými normami a předpisy. Informace poskytované touto normou však mohou být pomůckou v plnění těchto norem a předpisů.

Označení ČSN EN 50173-4 ed. 2 (367253)
Katalogové číslo 506541
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2019
Datum účinnosti 1. 2. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135065417
Tato norma nahradila ČSN EN 50173-4 (367253) z dubna 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 50173-2 ed. 2 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

ČSN EN 50173-3 ed. 2 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory

Další příbuzné normy

ČSN EN 50173-1 ed. 3 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 50173-1 ed. 4 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 50173-2 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

ČSN EN 50173-2 ed. 2 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

ČSN EN 50173-3 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory

ČSN EN 50173-3 ed. 2 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory

ČSN EN 50173-4 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

ČSN EN 50173-5 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra

ČSN EN 50173-5 ed. 2 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra

ČSN EN 50173-6 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách

ČSN EN 50173-6 ed. 2 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách

TNI CLC/TR 50173-99-2 (367253)
Informační technologie - Implementace BCT aplikací pomocí kabeláže v souladu s EN 50173-4