TNI 75 7507 (757507)

Kvalita vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 ve vodách s nízkou koncentrací uhlovodíků - Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Předmětem této technické normalizační informace (TNI) je zpřesnění postupu stanovení uhlovodíků C10 až C40 podle ČSN EN ISO 9377-2:2001 tak, aby jej bylo možno použít ke stanovení i ve vodách s koncentrací uhlovodíků nižší než 0,1 mg/l. Podstata zkoušky specifikovaná v kapitole 5 ČSN EN ISO 9377-2:2001 se nemění.

Označení TNI 75 7507 (757507)
Katalogové číslo 96708
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 2015
Datum účinnosti 1. 3. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963967080
Dostupnost skladem (tisk na počkání)