TNI CEN/TR 15310-5 (838040)

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 5: Pokyny pro přípravu plánu vzorkování

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva uvádí pokyny při vytváření plánu vzorkování na základě cíle programu vzorkování. Zvlášť se zabývá potřebnými strategickými rozhodnutími založenými na cílech vzorkování. Poskytuje podpůrné informace ke klíčovému kroku 1 postupu tvorby plánu vzorkování a popisuje výběr přístupu vzorkování, který může být použit pro získání vzorku široké rozmanitosti druhů a způsobů vzniku odpadu. Náležité zvážení statistických kritérií a jejich výběr má klíčový význam při tvorbě plánu vzorkování, neboť poskytují jedinečné prostředky k ujištění, že (pokud je to možné) typ a počet odebraných vzorků bude vyhovovat jasně určeným cílům a poskytne výsledky o tolerovatelné úrovni spolehlivosti.
Při zpracování plánu vzorkování je nutné cíle programu vzorkování převést do specifických a konkrétních instrukcí pro vzorkaře. Na základě těchto instrukcí vzorkař odebere takový typ a počet vzorků, které budou vyhovovat cílům programu vzorkování a nakonec poskytnou straně, která přijímá rozhodnutí založené na výsledcích programu vzorkování, požadované údaje o vzorkovaném odpadu.

Označení TNI CEN/TR 15310-5 (838040)
Katalogové číslo 79838
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963798387
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

TNI CEN/TR 15310-1 (838040)
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 1: Pokyny pro výběr a použití kritérií pro odběr vzorků v různých podmínkách

TNI CEN/TR 15310-2 (838040)
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování

TNI CEN/TR 15310-3 (838040)
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 3: Pokyny pro získávání podvzorku v terénu

TNI CEN/TR 15310-4 (838040)
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 4: Pokyny pro balení vzorku, jeho skladování, konzervaci, dopravu a doručování