TNI CEN/TR 14788 (127012)

Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov

Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická normalizační informace uvádí doporučení pro návrh a dimenzování větracích systémů určených pro rodinné a bytové domy v letním i v zimním období. V dokumentu se uplatňují čtyři základní systémy větrání: přirozené větrání, přetlakové větrání, podtlakové větrání a rovnotlaké větrání. Kombinace jednotlivých systémů nejsou vyloučeny. Větrací systém může být navržen pro jeden byt (lokální) nebo pro skupinu bytů (centrální). V dokumentu jsou zmíněny možnosti kombinovaných systémů (teplovzdušné větrání a vytápění a/nebo chlazení). Větrání garáží, společných prostorů a ostatních prostorů mimo obytného prostoru není v dokumentu zahrnuto. Větrací systémy, na něž se tato technická normalizační informace vztahuje, mohou mít vliv na výskyt a odvod radonu a dalších plynů ze země, nicméně tyto účinky v ní nejsou zahrnuty. Větrací systémy určené ke snížení vnikání radonu a dalších plynů vstupujících z podloží do budovy nejsou v této technické normalizační informaci zahrnuty.

Označení TNI CEN/TR 14788 (127012)
Katalogové číslo 95442
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 6. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963954424
Dostupnost skladem (tisk na počkání)