Třída 1270 - Větrání, klimatizace, odsávání

Zobrazit obsah třídy 12 - Vzduchotechnická zařízení

ČSN 12 7001 (127001) - červen 1986

Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů

125 Kč

ČSN EN 1886 (127002) - červen 2008 aktuální vydání

Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13053 (127005) - červen 2020 nové vydání

Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN 12 7010 (127010) - červen 2014 aktuální vydání

Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.16t

570 Kč

ČSN EN 14134 (127011) - září 2019 aktuální vydání

Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

TNI CEN/TR 14788 (127012) - červen 2014

Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN ISO 21083-1 (127013) - září 2019

Zkušební metoda pro měření účinnosti filtračního materiálu pro odlučování sférického nanomateriálu ze vzduchu - Část 1: Rozsah velikostí od 20 nm do 500 nm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15665 (127021) - listopad 2009

Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.11t

540 Kč

ČSN EN 15726 (127022) - květen 2012

Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Měření v pásmu pobytu osob v klimatizované/větrané místnosti pro hodnocení tepelných a akustických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16445 (127023) - červen 2013

Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Aerodynamické zkoušky a hodnocení směšovacího větrání: metodika pro neizotermní chladný proud

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16798-3 (127024) - březen 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Pro nebytové budovy - Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)

440 Kč

ČSN EN 16798-5-2 (127024) - prosinec 2020 nové vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba

440 Kč

ČSN EN 16798-1 (127027) - srpen 2020 nové vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6

570 Kč

ČSN EN 16798-13 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16798-15 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16798-17 (127027) - březen 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

350 Kč

ČSN EN 16798-5-1 (127027) - prosinec 2020 nové vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba

570 Kč

ČSN EN 16798-7 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16798-9 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1751 (127030) - duben 2014 aktuální vydání

Větrání budov - Koncové prvky vzduchotechnických zařízení - Aerodynamické zkoušky klapek a ventilů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 12599 (127031) - květen 2013 aktuální vydání

Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení

590 Kč

ČSN EN 13264 (127032) - listopad 2001

Větrání budov - Podlahová koncová vzduchotechnická zařízení - Klasifikační zkoušky konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13181 (127033) - duben 2002

Větrání budov - Koncové součásti - Zkoušení žaluzií zkušebním pískem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12589 (127034) - duben 2002

Větrání budov - Koncové jednotky - Aerodynamické zkoušení a hodnocení koncových jednotek s konstantním a proměnným průtokem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13030 (127035) - červen 2002

Větrání budov - Koncové součásti - Zkoušení žaluzií zkušebním deštěm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12238 (127036) - duben 2002

Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Aerodynamické zkoušení a hodnocení při použití pro směšovací proudění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12239 (127037) - duben 2002

Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Aerodynamické zkoušení a hodnocení při použití pro zaplavovací proudění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14277 (127038) - březen 2007

Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Metoda pro měření průtoku vzduchu kalibrovanými senzory v/nebo poblíž koncových vzduchotechnických zařízení/přetlakových komor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 12 7040 (127040) - únor 1986

Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení

230 Kč

ČSN EN 15423 (127041) - srpen 2011 aktuální vydání

Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů

340 Kč

TNI 12 7095 (127095) - červenec 2020

Vzduchotechnická zařízení - Koncept větrání

550 Kč