ČSN EN 12599 (127031) Aktuální vydání

Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení

ČSN EN 12599 Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje kontroly, zkušební metody a měřicí přístroje, které slouží k ověření způsobilosti instalovaných zařízení pro účely přejímky. Norma umožňuje volbu mezi zjednodušenými zkušebními metodami v případě jejich adekvátnosti nebo rozsáhlými měřeními v případě nutnosti. Nestanovuje postup sestavování, nastavování nebo vyvažování systému ani postup kontrol vnitřního řízení kvality před přejímkou. Tato norma se vztahuje na větrací a klimatizační zařízení navržená za účelem zachování podmínek pohody v budovách. Nepoužívá se v případě systémů řízení prostředí průmyslových nebo jiných speciálních procesů. V těchto případech se však na ni lze odvolávat, je-li technologické zařízenípodobné výše uvedeným větracím nebo klimatizačním zařízením.
Tato norma nahrazuje ČSN EN 12599 z července 2010, důležité technické změny proti předchozí normě jsou: úprava předmětu tak, že testovací metody a měřicí přístroje mohou být použity před, během i po přejímce; úprava předmětu tak, že nevylučuje obytné budovy; aktualizace citovaných dokumentů; úpravy tabulek 1, 2 a E.4 a přidání metod měření elektrického příkonu.

Označení ČSN EN 12599 (127031)
Katalogové číslo 92914
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 5. 2013
Datum účinnosti 1. 6. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963929149
Tato norma nahradila ČSN EN 12599 (127031) z července 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)