Třída 12 - VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Zobrazit obsah třídy 12 - Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 12792 (120001) - květen 2007 aktuální vydání

Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky

770 Kč

ČSN EN 13182 (120011) - listopad 2002

Větrání budov - Požadavky na přístroje pro měření rychlosti proudění vzduchu ve větraných prostorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 12 0017 (120017) - květen 1991

Metody měření a hodnocení hluku vzduchotechnických zařízení. Všeobecná ustanovení

190 Kč

ČSN EN 1505 (120501) - březen 1999

Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu - Rozměry

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 1506 (120502) - leden 2008 aktuální vydání

Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13180 (120503) - červen 2002

Větrání budov - Potrubí - Rozměry a mechanické požadavky na pružné potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12237 (120504) - říjen 2003

Větrání budov - Potrubí - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12220 (120506) - březen 1999

Větrání budov - Potrubí - Rozměry kruhových přírub pro všeobecné větrání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN EN 1507 (120507) - září 2006

Větrání budov - Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu - Požadavky na pevnost a těsnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14239 (120510) - srpen 2004

Větrání budov - Vzduchovody - Měření plochy povrchu vzduchovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12097 (120511) - březen 2007

Větrání budov - Vzduchovody - Požadavky na části vzduchovodních systémů z hlediska údržby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17192 (120520) - září 2019

Větrání budov - Vzduchovody - Nekovová potrubí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13403 (120521) - listopad 2003

Větrání budov - Nekovová potrubí - Vzduchotechnická potrubí vyrobená z izolačních desek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12236 (120550) - srpen 2002

Větrání budov - Závěsy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15727 (120551) - říjen 2010

Větrání budov - Potrubí a potrubní komponenty, těsnost, třídění a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15650 (120552) - leden 2012 aktuální vydání

Větrání budov - Požární klapky

350 Kč

ČSN EN 15780 (120553) - květen 2012

Větrání budov - Vzduchovody - Čistota vzduchotechnických zařízení

350 Kč

ČSN EN 16573 (120554) - září 2017

Větrání budov - Zkoušení vlastností prvků obytných budov - Multifunkční větrací jednotky pro samostatné rodinné domy, obsahující tepelná čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16946-1 (120555) - listopad 2017

Energetická náročnost budov - Přejímka automatizace, řízení a technické správy budov - Část 1: Modul M10-11

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16947-1 (120556) - listopad 2017

Energetická náročnost budov - Systém správy budovy - Část 1: Modul M10-12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13349 (122001) - leden 2011 aktuální vydání

Ventilátory - Terminologie a kategorizace

440 Kč

ČSN 12 2002 (122002) - listopad 1989

Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky

125 Kč

ČSN ISO 14694 (122003) - červenec 2014

Průmyslové ventilátory - Specifikace kvality vyvážení a úrovní vibrací

440 Kč

ČSN EN ISO 12759-4 (122004) - červen 2020

Ventilátory - Klasifikace účinnosti ventilátorů - Část 4: Ventilátory pracující při maximálních provozních otáčkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 12 2011 (122011) - listopad 1989

Ventilátory. Maximálně přípustné hodnoty mechanického kmitání

190 Kč

ČSN 12 2013 (122013) - září 1986

Ventilátory axiální pro separátní větrání v dolech. Metody zkoušek

340 Kč

ČSN EN ISO 5801 (122014) - září 2019 aktuální vydání

Ventilátory - Zkoušení výkonu s použitím normalizovaného vzduchovodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 5802 (122015) - květen 2009

Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu in situ

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

960 Kč

ČSN EN ISO 12499 (122016) - květen 2009

Průmyslové ventilátory - Mechanická bezpečnost ventilátoru - Ochrana

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13350 (122018) - březen 2016 aktuální vydání

Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu proudových ventilátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13351 (122019) - duben 2010 aktuální vydání

Průmyslové ventilátory - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 12 3061 (123061) - září 1986

Vzduchotechnika. Ventilátory. Předpisy pro měření

440 Kč

ČSN 12 3063 (123063) - červen 1987

Ventilátory. Metody měření mechanického kmitání

125 Kč

ČSN 12 4000 (124000) - září 1986

Vzduchotechnika. Odlučovače a filtry. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 12 4015 (124015) - listopad 1989

Zařízení odlučovací. Pravidla přejímky a metody zkoušek

125 Kč

ČSN 12 4070 (124070) - květen 1989

Zařízení odlučovací. Metody měření veličin

340 Kč

ČSN EN ISO 29464 (125000) - únor 2021 nové vydání

Čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie

440 Kč

ČSN EN 1822-1 (125002) - listopad 2019

Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN 1822-1 (125002) - září 2021 nové vydání

Vysoce účinné filtry vzduchu (EPA, HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování

340 Kč

ČSN EN ISO 29463-2 (125002) - duben 2019

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 2: Výroba aerosolu, měřicí zařízení a statistické počítání částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 29463-3 (125002) - duben 2019

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 3: Zkoušení plochých filtračních materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 29463-4 (125002) - duben 2019

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení propustnosti filtračních prvků - skenovací metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 29463-5 (125002) - duben 2019

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15805 (125003) - červen 2010

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Normalizované rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10121-1 (125004) - září 2014

Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 1: Filtrační média pro čištění vzduchu od plynných příměsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10121-2 (125004) - červenec 2013

Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 2: Filtrační materiály pro čištění vzduchu od plynných příměsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 29461-1 (125005) - červenec 2013

Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů - Zkušební metody - Část 1: Statické části filtrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 29462 (125006) - červenec 2013

Provozní zkoušení odlučivosti a tlakové ztráty filtračních zařízení a systémů pro běžné větrání v místě provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15957 (125007) - září 2015

Zkušební prachy pro hodnocení filtračních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16891 (125008) - září 2016

Zkušební metody pro hodnocení degradace vlastností čistitelného filtračního média

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16890-1 (125009) - duben 2018 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM)

350 Kč

ČSN EN ISO 16890-2 (125009) - srpen 2018 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu

550 Kč

ČSN EN ISO 16890-3 (125009) - srpen 2018 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu

340 Kč

ČSN EN ISO 16890-4 (125009) - září 2018 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic

230 Kč

ČSN EN ISO 16170 (125100) - únor 2018

Metody testování in situ pro vysoce účinné filtrační systémy v průmyslových zařízeních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14644-1 (125301) - květen 2019 aktuální vydání

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic

350 Kč

ČSN EN ISO 14644-10 (125301) - červenec 2013

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 10: Klasifikace čistoty povrchů podle koncentrace chemických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14644-13 (125301) - říjen 2018

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 13: Čištění povrchů pro dosažení definovaných úrovní čistoty povrchů klasifikovaných podle koncentrace částic a chemických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14644-14 (125301) - duben 2017

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 14: Posuzování vhodnosti použití zařízení podle koncentrace částic ve vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14644-15 (125301) - červen 2018

Čisté prostředí a příslušné řízené prostředí - Část 15: Posuzování vhodnosti použití zařízení a materiálů podle chemické koncentrace ve vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14644-16 (125301) - leden 2020

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 16: Energetická účinnost čistých prostor a zařízení pracujících s čistým vzduchem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14644-2 (125301) - červen 2016 aktuální vydání

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 2: Sledování pro zjištění vlastností čistého prostoru týkajících se čistoty vzduchu podle koncentrace částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14644-3 (125301) - duben 2020 aktuální vydání

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 3: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 14644-4 (125301) - prosinec 2001

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 4: Návrh, konstrukce a uvádění do provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 14644-5 (125301) - únor 2005

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 5: Provozování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14644-6 (125301) - únor 2008

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 6: Slovník

440 Kč

ČSN EN ISO 14644-7 (125301) - květen 2005

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 7: Oddělovací zařízení (boxy s čistým vzduchem, rukávcové boxy, izolátory a zařízení pro miniprostředí)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 14644-8 (125301) - červenec 2013 aktuální vydání

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 8: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace chemických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14644-9 (125301) - únor 2013

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 9: Třídění čistoty povrchu podle koncentrace částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17141 (125302) - únor 2021

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Regulace biologického znečištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14698-1 (125370) - duben 2004

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Regulace biologického znečištění - Část 1: Hlavní principy a metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14698-2 (125370) - červen 2004

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Regulace biologického znečištění - Část 2: Vyhodnocení a výklad údajů o biologickém znečištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 12 5606 (125606) - červen 1987

Parní ohřívače vzduchu. Měření a vyhodnocování

340 Kč

ČSN 12 6009 (126009) - srpen 1989

Sušárenství. Sušicí zařízení a sušárny. Klasifikace a typy

340 Kč

ČSN 12 6201 (126201) - listopad 1989

Sušárenství. Šachtové sušárny obilí. Ukazatele spotřeby energie

125 Kč

ČSN 12 7001 (127001) - červen 1986

Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů

125 Kč

ČSN EN 1886 (127002) - červen 2008 aktuální vydání

Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13053 (127005) - červen 2020

Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

590 Kč

ČSN EN 13053 (127005) - září 2021 nové vydání

Větrání budov - Vzduchotechnické jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, součástí a částí

570 Kč

ČSN 12 7010 (127010) - červen 2014 aktuální vydání

Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.16t

570 Kč

ČSN EN 14134 (127011) - září 2019 aktuální vydání

Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

TNI CEN/TR 14788 (127012) - červen 2014

Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN ISO 21083-1 (127013) - září 2019

Zkušební metoda pro měření účinnosti filtračního materiálu pro odlučování sférického nanomateriálu ze vzduchu - Část 1: Rozsah velikostí od 20 nm do 500 nm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15665 (127021) - listopad 2009

Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.11t

540 Kč

ČSN EN 15726 (127022) - květen 2012

Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Měření v pásmu pobytu osob v klimatizované/větrané místnosti pro hodnocení tepelných a akustických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16445 (127023) - červen 2013

Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Aerodynamické zkoušky a hodnocení směšovacího větrání: metodika pro neizotermní chladný proud

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16798-3 (127024) - březen 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Pro nebytové budovy - Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)

440 Kč

ČSN EN 16798-5-2 (127024) - prosinec 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba

440 Kč

ČSN EN 16798-1 (127027) - srpen 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6

570 Kč

ČSN EN 16798-13 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16798-15 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16798-17 (127027) - březen 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

350 Kč

ČSN EN 16798-5-1 (127027) - prosinec 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba

570 Kč

ČSN EN 16798-7 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16798-9 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1751 (127030) - duben 2014 aktuální vydání

Větrání budov - Koncové prvky vzduchotechnických zařízení - Aerodynamické zkoušky klapek a ventilů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 12599 (127031) - květen 2013 aktuální vydání

Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení

590 Kč

ČSN EN 13264 (127032) - listopad 2001

Větrání budov - Podlahová koncová vzduchotechnická zařízení - Klasifikační zkoušky konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13181 (127033) - duben 2002

Větrání budov - Koncové součásti - Zkoušení žaluzií zkušebním pískem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12589 (127034) - duben 2002

Větrání budov - Koncové jednotky - Aerodynamické zkoušení a hodnocení koncových jednotek s konstantním a proměnným průtokem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13030 (127035) - červen 2002

Větrání budov - Koncové součásti - Zkoušení žaluzií zkušebním deštěm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12238 (127036) - duben 2002

Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Aerodynamické zkoušení a hodnocení při použití pro směšovací proudění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12239 (127037) - duben 2002

Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Aerodynamické zkoušení a hodnocení při použití pro zaplavovací proudění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14277 (127038) - březen 2007

Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Metoda pro měření průtoku vzduchu kalibrovanými senzory v/nebo poblíž koncových vzduchotechnických zařízení/přetlakových komor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 12 7040 (127040) - únor 1986

Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení

230 Kč

ČSN EN 15423 (127041) - srpen 2011 aktuální vydání

Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů

340 Kč

TNI 12 7095 (127095) - červenec 2020

Vzduchotechnická zařízení - Koncept větrání

550 Kč

ČSN EN 13142 (127101) - srpen 2013 aktuální vydání

Větrání budov - Součásti/výrobky pro větrání obytných budov - Požadované a volitelné výkonové charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13141-1 (127131) - září 2019 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 1: Vnější a vnitřní zařízení pro dopravu vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13141-10 (127131) - únor 2009

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 10: Vlhkostně řízené odváděcí vyústky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13141-11 (127131) - listopad 2015

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 11: Přetlakové větrací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13141-2 (127131) - prosinec 2010 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 2: Koncová zařízení přiváděného a odváděného vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13141-3 (127131) - prosinec 2017 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 3: Odsávací nástavce pro domovní účely bez ventilátoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13141-4 (127131) - prosinec 2011 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 4: Ventilátory pro bytová větrací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13141-5 (127131) - květen 2021 nové vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13141-6 (127131) - červen 2015 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 6: Jednotky odsávacích větracích systémů pro jednotlivé byty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13141-7 (127131) - duben 2011 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 7: Zkoušení výkonu mechanických nasávacích a odsávacích větracích jednotek (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy v rodinných domech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13141-8 (127131) - září 2014 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 8: Zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy určené pro jednotlivé místnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13141-9 (127131) - únor 2009

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 9: Vlhkostně řízené přiváděcí vyústky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16211 (127132) - prosinec 2016 aktuální vydání

Větrání budov - Provozní měření průtoku vzduchu - Metody

350 Kč

ČSN EN 16282-2 (127133) - srpen 2017

Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 2: Kuchyňské větrací zákryty - Konstrukce a bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16282-3 (127133) - srpen 2017

Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 3: Větrací stropy - Konstrukce a bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16282-4 (127133) - srpen 2017

Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 4: Přívodní a odvodní vyústky - Konstrukce a bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16282-1 (127134) - březen 2018

Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 1: Obecné požadavky včetně výpočtové metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16282-5 (127134) - březen 2018

Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 5: Vzduchovod; Návrh a dimenzování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16282-6 (127134) - srpen 2020

Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 6: Oddělovače aerosolu; Konstrukce a bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16282-7 (127134) - březen 2018

Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 7: Instalace a použití zabudovaných systémů pro potlačování požáru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16282-8 (127134) - březen 2018

Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 8: Zařízení pro nakládání s aerosolem; Požadavky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15858 (127242) - březen 2017

Zařízení UV-C - Bezpečnostní informace - Přípustná expozice pro lidský organizmus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14240 (127811) - srpen 2004

Větrání budov - Chladicí kryty - Zkoušení a hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14518 (127813) - listopad 2005

Větrání budov - Chladicí trámce - Zkoušení a hodnocení pasivních chladicích trámců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15116 (127814) - září 2008

Větrání budov - Chladicí trámce - Zkoušení a hodnocení aktivních chladicích trámců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč