Třída 1250 - Filtry a výměníky, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 12 - Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 29464 (125000) - únor 2021 aktuální vydání

Čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie

440 Kč

ČSN EN 1822-1 (125002) - září 2021 aktuální vydání

Vysoce účinné filtry vzduchu (EPA, HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování

340 Kč

ČSN EN ISO 29463-2 (125002) - duben 2019

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 2: Výroba aerosolu, měřicí zařízení a statistické počítání částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 29463-3 (125002) - duben 2019

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 3: Zkoušení plochých filtračních materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 29463-4 (125002) - duben 2019

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení propustnosti filtračních prvků - skenovací metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 29463-5 (125002) - listopad 2022 aktuální vydání

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15805 (125003) - září 2022 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Normalizované rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 10121-1 (125004) - září 2014

Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 1: Filtrační média pro čištění vzduchu od plynných příměsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10121-2 (125004) - červenec 2013

Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 2: Filtrační materiály pro čištění vzduchu od plynných příměsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10121-3 (125004) - květen 2023

Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 3: Systém klasifikace filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí použitých pro úpravu venkovního vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 29461-1 (125005) - duben 2022 aktuální vydání

Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů - Zkušební metody - Část 1: Statické části filtrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 29461-2 (125005) - únor 2023

Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů - Zkušební metody - Část 2: Zkouška životnosti filtračního prvku v mlžném prostředí a při mrholení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 29462 (125006) - únor 2023 aktuální vydání

Provozní zkoušení odlučivosti a tlakové ztráty filtračních zařízení a systémů pro běžné větrání v místě provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15957 (125007) - září 2015

Zkušební prachy pro hodnocení filtračních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16891 (125008) - září 2016

Zkušební metody pro hodnocení degradace vlastností čistitelného filtračního média

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16890-1 (125009) - duben 2018 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM)

350 Kč

ČSN EN ISO 16890-2 (125009) - leden 2024 nové vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu

570 Kč

ČSN EN ISO 16890-3 (125009) - srpen 2018 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu

340 Kč

ČSN EN ISO 16890-4 (125009) - leden 2024 nové vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic

230 Kč
foo