ČSN EN 16798-1 (127027) Nové vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6

ČSN EN 16798-1 Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje požadavky na parametry vnitřního prostředí pro tepelné prostředí, kvalitu vnitřního vzduchu, osvětlení a akustiku a určuje, jak tyto parametry stanovit pro návrh systémů budov a výpočty energetické náročnosti.
Tato evropská norma zahrnuje návrhová kritéria pro podmínky místního tepelného diskomfortu, tj. průvan, asymetrii radiační teploty, vertikální rozdíl teploty vzduchu a teplotu povrchu podlahy.
Tato evropská norma je použitelná tam, kde jsou kritéria vnitřního prostředí definována lidskou činností a kde výroba nebo proces nemá významný dopad na vnitřní prostředí.
Tato evropská norma rovněž stanoví rozvrh obsazenosti pro použití ve standardních energetických výpočtech, a jaké kategorie kritérií pro vnitřní prostředí lze použít.
Kritéria v této evropské normě mohou být také použita v národních výpočetních metodách. Tato norma stanoví kritéria pro vnitřní prostředí na základě existujících norem a zpráv uvedených v normativních odkazech nebo v bibliografii.
Tato evropská norma nestanovuje metody návrhu, ale poskytuje vstupní parametry pro návrh obálky budovy, vytápění, chlazení, větrání a osvětlení.
Tato norma je revizí normy EN 15251:2007 a specifikuje různé typy a kategorie kritérií, která mohou mít významný vliv na spotřebu energie. Pro tepelné prostředí jsou uvedena kritéria pro otopnou sezónu (chladná / zimní) a chladicí sezónu (teplá / letní).

Označení ČSN EN 16798-1 (127027)
Katalogové číslo 510657
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 8. 2020
Datum účinnosti 1. 9. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135106578
Tato norma nahradila ČSN EN 16798-1 (127027) z ledna 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16798-3 (127024)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Pro nebytové budovy - Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)

ČSN EN 16798-5-2 (127024)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba

ČSN EN 16798-13 (127027)
Energetická náročnost budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba

ČSN EN 16798-15 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace

ČSN EN 16798-17 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

ČSN EN 16798-5-1 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba

ČSN EN 16798-7 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)

ČSN EN 16798-9 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky