ČSN EN 16798-3 (127024) Aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Pro nebytové budovy - Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)

ČSN EN 16798-3 Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Pro nebytové budovy - Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro navrhování, hodnocení energetické náročnosti budov a realizaci větracích a klimatizačních systémů nebytových objektů, které slouží k pobytu osob. Nejedná se však o výrobní provozy. Norma definuje a stanovuje parametry relevantní pro tyto systémy. Předpisy pro navrhování uvedené v této normě a v přidruženém dokumentu CEN/TR 16798-4 se vztahují zejména na systémy s nuceným přívodem a/nebo odvodem vzduchu. Na přirozené větrací systémy ani na část hybridních větracích systémů s přirozeným oběhem se tato evropská norma nevztahuje. Tato norma neřeší větrání obytných budov. Těmito aplikacemi se zabývá ČSN EN 15665 a CEN/TR 14788.
Klasifikace využívá různých kategorií. Pro některé hodnoty jsou uváděny příklady, požadavky jsou vymezeny běžným rozmezím s uvedením výchozích hodnot. Uváděné výchozí hodnoty v této normě nejsou jako takové normativní, ale měly by být aplikovány tam, kde jiné hodnoty nejsou k dispozici. Klasifikace musí být vždy odpovídající typu budovy a určenému využití.

Označení ČSN EN 16798-3 (127024)
Katalogové číslo 509778
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135097784
Tato norma nahradila ČSN EN 16798-3 (127024) z března 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16798-5-2 (127024)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba

ČSN EN 16798-1 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6

ČSN EN 16798-13 (127027)
Energetická náročnost budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba

ČSN EN 16798-15 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace

ČSN EN 16798-17 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

ČSN EN 16798-5-1 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba

ČSN EN 16798-7 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)

ČSN EN 16798-9 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky