ČSN EN 16798-3 (127024) Zrušená norma

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1, M5-4)

ČSN EN 16798-3 Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1, M5-4)
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This European Standard applies to the design, energy performance of buildings and implementation of ventilation, air conditioning and room conditioning systems for non-residential buildings subject to human occupancy, excluding applications like industrial processes. It focuses on the definitions of the various parameters that are relevant for such systems.
The guidance for design given in this European Standard and accompanying CEN/TR 16798-4 are mainly applicable to mechanical supply and/or exhaust ventilation systems. Natural ventilation systems or natural parts of hybrid ventilation systems are not covered by this European Standard. Reference is made to the Technical Report for informative guidance on the design of such systems.
Applications for residential ventilation are not dealt with in this European Standard. Performance of ventilation systems in residential buildings are dealt with in EN 15665 and CEN/TR 14788.
The classification uses different categories. For some values, examples are given and, for requirements, typical ranges with default values are presented. The default values given in this European Standard are not normative as such, and should be used where no other values are specified. Classification should always be appropriate to the type of building and its intended use, and the basis of the classification should be explained if the examples given in the European Standard are not to be used.
NOTE 1 - Different standards may express the categories for the same parameters in a different way, and also the category symbols may be different.
Table 1 shows the relative position of this European Standard within the set of EPB standards in the context of the modular structure as set out in EN ISO 52000 1.
NOTE 2 - In CEN ISO/TR 52000 2 the same table can be found, with, for each module, the numbers of the relevant EPB standards and accompanying technical reports that are published or in preparation.
NOTE 3 - The modules represent EPB standards, although one EPB standard may cover more than one module and one module may be covered by more than one EPB standard, for instance a simplified and a detailed method respectively. See also Clause 2 and Tables A.1 and B.1.

Označení ČSN EN 16798-3 (127024)
Katalogové číslo 503982
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 2018
Datum účinnosti 1. 4. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135039821
Norma byla zrušena k 1. 4. 2020
a nahrazena ČSN EN 16798-3 (127024)
Tato norma nahradila ČSN EN 13779 (127007) z července 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16798-5-2 (127024)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba

ČSN EN 16798-1 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6

ČSN EN 16798-13 (127027)
Energetická náročnost budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba

ČSN EN 16798-15 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace

ČSN EN 16798-17 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

ČSN EN 16798-5-1 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba

ČSN EN 16798-7 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)

ČSN EN 16798-9 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky