ČSN EN 16798-17 (127027) Aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

ČSN EN 16798-17 Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma popisuje společnou metodiku pro kontrolu klimatizačních systémů v budovách určených k chlazení a/nebo vytápění prostoru z hlediska spotřeby energie. Může být použita ke splnění požadavků směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU, jakož i v jiných kontextech, kde jsou stanoveny obdobné kontroly. Metodika specifikovaná v této normě se zabývá problémy vnitřního mikroklimatického prostředí, které mohou být zapříčiněny kontrolovanými systémy. Tato norma platí pro bytové i nebytové budovy vybavené klimatizačními systémy s nebo bez nuceného větrání nebo systémy přirozeného a nuceného větrání. Tato norma dále platí pro stálé systémy a přístupné části, které se podílejí na chlazení a nuceném větrání. Tato norma platí také pro některé systémy, u nichž směrnice nevyžaduje kontrolu, jako jsou například stálé systémy s výkonem menším než 12 kW a systémy sloužící pouze k větrání. Kontrola systémů uvedená v této normě se vztahuje na všechny typy komfortních chladicích a klimatizačních systémů. To zahrnuje klimatizační systémy se jmenovitým výkonem menším než 12 kW, na něž se nevztahuje směrnice 2010/31/EU a dále na všechny typy větracích systémů, tj. nucené, přirozené i hybridní (včetně přirozeného a nuceného větrání). Části této normy jsou použitelné také pro kontrolu požadavků na větrání, v případě, že není žádný systém větrání nainstalován. Tato norma se nevztahuje na kvalifikace osob nebo organizací odpovědných za kontroly, četnost povinné kontroly a komponenty podporující funkci vytápění.

Označení ČSN EN 16798-17 (127027)
Katalogové číslo 509795
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135097951
Tato norma nahradila ČSN EN 16798-17 (127027) z prosince 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16798-3 (127024)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Pro nebytové budovy - Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)

ČSN EN 16798-5-2 (127024)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba

ČSN EN 16798-1 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6

ČSN EN 16798-13 (127027)
Energetická náročnost budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba

ČSN EN 16798-15 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace

ČSN EN 16798-5-1 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba

ČSN EN 16798-7 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)

ČSN EN 16798-9 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky