ČSN EN 16798-17 (127027) Zrušená norma

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Návod pro přejímky větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

ČSN EN 16798-17 Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Návod pro přejímky větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This European Standard specifies the common methodology and the requirements for inspection of air conditioning systems in buildings for space cooling and/or heating and/or ventilation systems from an energy use standpoint. It can be used to fulfil the EPBD requirements (Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU [9]) as well as in other contexts where such inspections are specified. The methodology specified in this standard deals with indoor climate problems that can be due to the systems inspected.
This standard applies to both residential and non-residential buildings equipped with:
- air conditioning system(s) without mechanical ventilation; or
- air conditioning system(s) with mechanical ventilation; or
- natural and mechanical ventilation system(s).
This standard applies to:
- fixed systems;
- accessible parts that contribute to the cooling and mechanical ventilation services.
This standard is also applicable to some systems for which the Directive does not require inspection, such as:
- fixed systems of less than 12 kW output;
- ventilation-only systems.
The inspection of systems given in this standard is applicable to:
- all types of comfort cooling and air conditioning systems. This includes air conditioning systems of an effective rated output of less than 12 kW not covered by Directive 2010/31/EU;
- all types of ventilation systems that is to say mechanical, natural, hybrid (including mechanical and natural ventilation). Parts of this standard are also applicable to check ventilation requirements when there is no ventilation system.
The inspection of systems includes but is not limited to the following components:
- reverse-cycle operation of air-conditioning equipment;
- associated water and air distribution and exhaust systems that form a necessary part of the system;
- controls that are intended to regulate the use of associated water and air distribution and exhaust systems.
Table 1 shows the relative position of this standard within the offset of EPB standards in the context of the modular structure as set out in EN ISO 52000 1:2017.
NOTE 1 In CEN ISO/TR 52000 2:2017 [7] the same table can be found, with, for each module, the numbers of the relevant EPB standards and accompanying technical reports that are published or in preparation.
NOTE 2 The modules represent EPB standards, although one EPB standard may cover more than one module and one module may be covered by more than one EPB standard, for instance a simplified and a detailed method respectively. See also Clause 2, Table A.1 and Table B.1.
This standard is not applicable to:
- qualification of the persons or organization in charge of inspections;
- frequency of the mandatory inspection (defined at national level);
- components supporting the heating function (specified in EN 15378-1:2017 [8] and the accompanying technical report CEN/TR 15378-2:2017 [8] covering the inspection of heating-only systems using boilers).
The following information can be found in other standards or technical reports:
- guidance regarding features affecting the frequency and duration of inspection are given in CEN/TR 16798-18:2017;
- procedures and methods for the inspection of boilers and heating systems are given in prEN 15378 (all parts) [8].
Table 1 shows the relative position of this standard within the set of EPB standards in the context of the modular structure as set out in EN ISO 52000 1:2017.

Označení ČSN EN 16798-17 (127027)
Katalogové číslo 503334
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2017
Datum účinnosti 1. 1. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135033348
Norma byla zrušena k 1. 4. 2020
a nahrazena ČSN EN 16798-17 (127027)
Tato norma nahradila ČSN EN 15240 (120014) z února 2009
ČSN EN 15239 (120015) z dubna 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16798-3 (127024)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Pro nebytové budovy - Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)

ČSN EN 16798-5-2 (127024)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba

ČSN EN 16798-1 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6

ČSN EN 16798-13 (127027)
Energetická náročnost budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba

ČSN EN 16798-15 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace

ČSN EN 16798-5-1 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba

ČSN EN 16798-7 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)

ČSN EN 16798-9 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky