ČSN 12 7040 (127040)

Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení

ČSN 12 7040 Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování odsávacích zařízení od strojů a od technických zařízení s výskytem škodlivin, projektovaných po dni účinnosti normy. Nezahrnuje však zásady pro řešení odsávání od strojů a technických zařízení, kde toto je nezbytnou funkční součástí technologického procesu (např. odvod spalin z energetických kotlů), nebo přemísťování sypkého materiálu proudem vzdušiny (např. pneumatická doprava dřevoodpadu od dřevoobráběcích strojů) apod. Norma platí i pro odsátí škodlivin od strojů a technických zařízení dovezených ze zahraničí. Problematika odsávání škodlivin v některých konkrétních oblastech užití se řeší a posuzuje podle dalších technických norem a předpisů, zejm. třídy 12 a 83 a hygienických předpisů, (jsou uvedeny v Dodatku). Na normu navazují souvisící technické podmínky vzduchotechnických zařízení. Pro navrhování norma specifikuje všeobecné požadavky, požadavky na stanovení odsávacího místa, na úpravu místa u přímého odsávání, na odvádění škodlivin a jejich odlučování i na vzduchotechnické údaje. Velmi stručně jsou normalizovány požadavky na montáž, dodávání, provoz a údržbu. ČSN 12 7040 byla schválena 19.2.1986 a nabyla účinnosti od 1.1.1987. Nahradila ČSN 12 7040 z 12.6.1987.

Označení ČSN 12 7040 (127040)
Katalogové číslo 25019
Cena 230 Kč230
Datum schválení 19. 2. 1986
Datum účinnosti 1. 1. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963250199
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 12 70 40
  • ČSN 127040
  • ČSN 12 70 40 : 1986
  • ČSN 127040:1986
  • ČSN 12 7040:1986