Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 23.120 - Ventilátory. Větráky. Klimatizační zařízení

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
85568

ČSN EN ISO 5136 (011667) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu vyzařovaného do potrubí ventilátory a jinými zařízeními s prouděním vzduchu - Metoda měření v potrubí

590 Kč vč. DPH
89294

ČSN ISO 10302-1 (011673) - říjen 2011

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 1: Měření hluku šířeného vzduchem

440 Kč vč. DPH
89820

ČSN ISO 10302-2 (011673) - prosinec 2011

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 2: Měření vibrací šířených konstrukcí

340 Kč vč. DPH
58332

ČSN EN 45510-6-5 (081605) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-5: Pomocná zařízení turbín - Systémy suchého chlazení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
58331

ČSN EN 45510-6-6 (081606) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-6: Pomocná zařízení turbín - Mokré chladicí věže a hybridní chladicí věže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
24994

ČSN 12 0017 (120017) - květen 1991

Metody měření a hodnocení hluku vzduchotechnických zařízení. Všeobecná ustanovení

190 Kč vč. DPH
87429

ČSN EN ISO 13349 (122001) - leden 2011 aktuální vydání

Ventilátory - Terminologie a kategorizace

440 Kč vč. DPH
25000

ČSN 12 2002 (122002) - listopad 1989

Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky

125 Kč vč. DPH
95618

ČSN ISO 14694 (122003) - červenec 2014

Průmyslové ventilátory - Specifikace kvality vyvážení a úrovní vibrací

440 Kč vč. DPH
98581

ČSN EN ISO 12759 (122004) - leden 2016

Ventilátory - Klasifikace účinnosti ventilátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
25003

ČSN 12 2011 (122011) - listopad 1989

Ventilátory. Maximálně přípustné hodnoty mechanického kmitání

190 Kč vč. DPH
25004

ČSN 12 2013 (122013) - září 1986

Ventilátory axiální pro separátní větrání v dolech. Metody zkoušek

340 Kč vč. DPH
506345

ČSN EN ISO 5801 (122014) - září 2019 nové vydání

Ventilátory - Zkoušení výkonu s použitím normalizovaného vzduchovodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč vč. DPH
83211

ČSN EN ISO 5802 (122015) - květen 2009

Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu in situ

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

960 Kč vč. DPH
83212

ČSN EN ISO 12499 (122016) - květen 2009

Průmyslové ventilátory - Mechanická bezpečnost ventilátoru - Ochrana

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
99204

ČSN EN ISO 13350 (122018) - březen 2016 aktuální vydání

Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu proudových ventilátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
85635

ČSN EN ISO 13351 (122019) - duben 2010 aktuální vydání

Průmyslové ventilátory - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
25005

ČSN 12 3061 (123061) - září 1986

Vzduchotechnika. Ventilátory. Předpisy pro měření

440 Kč vč. DPH
25007

ČSN 12 3063 (123063) - červen 1987

Ventilátory. Metody měření mechanického kmitání

125 Kč vč. DPH
25008

ČSN 12 4000 (124000) - září 1986

Vzduchotechnika. Odlučovače a filtry. Společná ustanovení

125 Kč vč. DPH
32696

ČSN 12 7001 (127001) - červen 1986

Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů

125 Kč vč. DPH
63652

ČSN EN 13181 (127033) - duben 2002

Větrání budov - Koncové součásti - Zkoušení žaluzií zkušebním pískem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
63650

ČSN EN 12589 (127034) - duben 2002

Větrání budov - Koncové jednotky - Aerodynamické zkoušení a hodnocení koncových jednotek s konstantním a proměnným průtokem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
63654

ČSN EN 12238 (127036) - duben 2002

Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Aerodynamické zkoušení a hodnocení při použití pro směšovací proudění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
63653

ČSN EN 12239 (127037) - duben 2002

Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Aerodynamické zkoušení a hodnocení při použití pro zaplavovací proudění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
25019

ČSN 12 7040 (127040) - únor 1986

Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení

230 Kč vč. DPH
500816

ČSN EN 62610-5 (188005) - prosinec 2016

Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 5: Hodnocení chladicího výkonu pro vnitřní skříně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
55018

ČSN EN 60704-2-7 (361008) - červen 1999

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2 : Zvláštní požadavky na ventilátory

230 Kč vč. DPH
69315

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 1.05t, A12 9.05t, Oprava 1 6.06t, A1 10.06t, A2 2.10t, Oprava 2 10.11t, A13 6.12t, Oprava 3 1.14t, Oprava 4 3.16t


1 375 Kč vč. DPH
70249

ČSN EN 60335-2-65 ed. 2 (361045) - květen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.04t, A1 12.08t, A11 12.12t


565 Kč vč. DPH
69574

ČSN EN 60335-2-80 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.04t, A2 12.09t


480 Kč vč. DPH
507153

ČSN EN IEC 60665 (361060) - červenec 2019

Větrací ventilátory a regulátory na střídavý proud pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508395

ČSN EN IEC 60879 (361060) - listopad 2019

Komfortní ventilátory a regulátory pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
23994

ČSN 36 1174 (361174) - květen 1991

Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Prevádzka a konštrukcia točivých elektrických ventilátorov a regulátorov

190 Kč vč. DPH
15807

ČSN 36 1175 (361175) - březen 1994

Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Elektrické ventilátory s regulátormi na striedavý prúd pre domácnosť a na podobné účely

350 Kč vč. DPH
70538

ČSN EN 45510-4-1 (380210) - září 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 1: Zařízení pro snižování emisí popílku

340 Kč vč. DPH
79566

ČSN EN 14986 (389650) - říjen 2007

Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.17t


Norma bude zrušena k 31. lednu 2020 (zobrazit náhrady).

382 Kč vč. DPH
502590

ČSN EN 14986 ed. 2 (389650) - červen 2017 aktuální vydání

Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

440 Kč vč. DPH
75318

ČSN EN 12101-1 (389700) - únor 2006

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.06t


565 Kč vč. DPH
75726

ČSN EN 12101-10 (389700) - květen 2006

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t


460 Kč vč. DPH
97180

ČSN EN 328 (696328) - červenec 2015 aktuální vydání

Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladicí jednotky - Metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH