ČSN 12 2011 (122011)

Ventilátory. Maximálně přípustné hodnoty mechanického kmitání

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro posuzování jakosti chodu axiálních a radiálních ventilátorů s celkovou hmotností nad 1 kg, jejichž frekvence otáčení je v rozsahu 5 s-1 až 200 s-1. Norma neřeší kritéria, týkající se vlivu mechanického kmitání přenášeného na člověka a vliv mechanického kmitání přenášeného na okolí, např. na budovy, strojní zařízení apod. Jsou normalizována kritéria pro zařazování ventilátorů do klasifikačních tříd, maximálně (technicky) přípustné hodnoty kmitání a protokol měření. Z celé normy resp. tabulek a stanovených "pásem" ventilátorů podle jejich kmitání (A - D) je patrno, že jde o kmitání, vzniklé (způsobené) poruchou ventilátoru, resp. vznikem nevývažků s rizikem havárie strojního zařízení (ventilátoru). ČSN 12 2011 byla schválena 15.11.1989 a nabyla účinnosti od 1.12.1990.

Označení ČSN 12 2011 (122011)
Katalogové číslo 25003
Cena 190 Kč190
Datum schválení 15. 11. 1989
Datum účinnosti 1. 12. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963250038
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 12 2002 (122002)
Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky

ČSN 12 3061 (123061)
Vzduchotechnika. Ventilátory. Předpisy pro měření

ČSN 12 3063 (123063)
Ventilátory. Metody měření mechanického kmitání

ČSN 12 0017 (120017)
Metody měření a hodnocení hluku vzduchotechnických zařízení. Všeobecná ustanovení

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 12 20 11
  • ČSN 122011
  • ČSN 12 20 11 : 1989
  • ČSN 122011:1989
  • ČSN 12 2011:1989