ICS 13.040 - Kvalita ovzduší

ČSN 83 0418 (830418) - srpen 1990

Kouřové trubice KT-1

65 Kč

ČSN EN ISO 16000-32 (835801) - prosinec 2014

Vnitřní ovzduší - Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč