TNI ISO/TR 16786 (018276)

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití simulačních modelů pro posuzování systémů řízení dopravy - Vstupní parametry a vzory zpráv pro simulace systémů světelných signalizačních zařízení (SSZ)

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva definuje obecné minimální požadavky na stanovení podmínek, na jejichž základě se vyhodnocují řídicí algoritmy. Jsou uvedeny tyto čtyři základní cíle, kvůli nimž se simulační metody provádí:
- Hodnocení kvality algoritmu v různých dopravních podmínkách;
- Hodnocení vhodnosti algoritmu pro různé dopravní aplikace (typy uzlů);
- Umožnění objektivního porovnání různých typů algoritmů mezi sebou nebo s jinými systémy řízení;
- Objektivní vyhodnocení výsledků po implementaci a nasazení řídicího systému.
Tato zpráva definuje minimální požadavky na rozsah podmínek kladených na hodnocení řídicích algoritmů, maximální možný rozsah zde definován není.

Označení TNI ISO/TR 16786 (018276)
Katalogové číslo 505215
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2018
Datum účinnosti 1. 7. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135052158
Dostupnost skladem (tisk na počkání)