TNI ISO/TR 10064-5 (014671)

Praktické předpisy pro přejímku - Část 5: Doporučení pro hodnocení měřidel ozubených kol

Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO/TR 10064 podává informace o metodách a příkladech pro implementaci ISO18653. Je to předpoklad hodnocení a postup kalibrace evolventy, sklonu boku zubu, rozteče obvodového házení a proces měření tloušťky zubu.
Metody jsou uvedeny pro vyhodnocení stavu a vyrovnání přístrojových elementů, jako jsou hroty, vedení, systémů snímací hlavy, atd.. Příslušná doporučení jsou zahrnut pro vytvoření environmentu a pro statistické údaje postupů hodnocení.
Pokryty jsou také aplikace artefaktů ozubeného kola s odhadem U95 nejistoty procesů měření. Je k dispozici směrnice o aplikaci procesů měření při přejímce produktu, ozubeného kola, včetně vhodnosti pro použití a doporučených mezí pro U95 nejistotu měření, která je založena na přesnosti tolerance výrobků, ozubených kol, která jsou přejímána.
Mnoho z uvedených doporučení může být také použitelné pro měření šneků, šnekových kol, kuželových ozubených kol a nástrojů na ozubení.

Označení TNI ISO/TR 10064-5 (014671)
Katalogové číslo 93317
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 11. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 110 stran formátu A4
EAN kód 8590963933177
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

TNI ISO/TR 10064-2 (014671)
Praktické předpisy pro přejímku – Část 2: Přejímka vztahující se k radiálním kinematickým úchylkám, obvodovému házení, tloušťce zubu a boční vůli

TNI ISO/TR 10064-3 (014671)
Praktické předpisy pro přejímku - Část 3: Doporučení vztahující se k tělesům ozubených kol, osové vzdálenosti hřídelů a rovnoběžnosti os

TNI ISO/TR 10064-4 (014671)
Praktické předpisy pro přejímku - Část 4: Doporučení vztahující se k textuře povrchu a kontrolní předloze pro dotyk zubu

TNI ISO/TR 10064-6 (014671)
Praktické předpisy pro přejímku - Část 6: Metody měření kuželových ozubených kol