TNI ISO/TR 10064-6 (014671)

Praktické předpisy pro přejímku - Část 6: Metody měření kuželových ozubených kol

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO/TR 10064 podává informace o metodách a způsobech měření jednotlivých kuželových a hypoidních ozubených kol a soukolí ozubených kol.
Tolerance jsou uvedeny v kapitole 5 ISO 17485:2006, pro výpočet povolených maximálních hodnot specifikovaného stupně tolerance.
Měřící metody a způsoby provedení měření jsou zahrnuty s cílem podpořit jednotné postupy kontroly (viz kapitola 5). Tyto metody umožňují výrobci a odběrateli provést měřicí postupy, které jsou přesné a opakovatelné a do určité míry slučitelné se stupni tolerancí uvedených v ISO 17485.
Pro stanovení optimálních metod měření, viz kapitola 6 ISO 17485:2006.
Tato část ISO/TR 10064 se vztahuje na části kuželového ozubeného kola, jak jsou určeny v ISO 17485. To se nevztahuje na uzavřené sestavy jednotek ozubených kol, včetně ozubených převodů snižujících nebo zvyšujících rychlost, ozubené motory, převodovky snižující rychlost, vysokorychlostní jednotky, nebo jiné uzavřené ozubené jednotky, které jsou vyrobeny pro daný výkon, rychlost, poměr nebo aplikaci.
Použití stupňů přesnosti ozubeného kola pro stanovenou výkonnost vyžaduje rozsáhlé zkušenosti se specifickými aplikacemi. Proto jsou uživatelé upozorňováni při přímém používání hodnot tolerance pro projektovanou výkonnost jednotlivých ozubených kol pokud jsou smontovány.
Mezní hodnoty tolerancí pro vnější ozubená kola stanovené na základě konkrétních požadavků aplikace jsou uvedeny v ISO 17485. Je však možné požadovat menší tolerance než jsou ty, které jsou vypočteny podle vztahů v ISO 17485.

Označení TNI ISO/TR 10064-6 (014671)
Katalogové číslo 93316
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 11. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963933160
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

TNI ISO/TR 10064-2 (014671)
Praktické předpisy pro přejímku – Část 2: Přejímka vztahující se k radiálním kinematickým úchylkám, obvodovému házení, tloušťce zubu a boční vůli

TNI ISO/TR 10064-3 (014671)
Praktické předpisy pro přejímku - Část 3: Doporučení vztahující se k tělesům ozubených kol, osové vzdálenosti hřídelů a rovnoběžnosti os

TNI ISO/TR 10064-4 (014671)
Praktické předpisy pro přejímku - Část 4: Doporučení vztahující se k textuře povrchu a kontrolní předloze pro dotyk zubu

TNI ISO/TR 10064-5 (014671)
Praktické předpisy pro přejímku - Část 5: Doporučení pro hodnocení měřidel ozubených kol