TNI ISO/TR 17791 (980025)

Zdravotnická informatika - Pokyn k normám pro zabezpečení zdravotnického softwaru

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

TNI ISO/TR 177911:2013 významně doplňuje problematiku obsaženou v normě ČSN EN ISO 27799, Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002 Tato technická zpráva se zabývá diskusí o bezpečnosti zdravotnického softwaru a poskytuje koncepční rámec pro hodnocení norem z oblasti zdravotní informatiky spolu se stručným popisem příslušných norem.
Mapování se snaží jasně ukázat, jak stávající normy pokrývají problematiku bezpečnosti ve zdravotnickém prostředí tím, že:
- identifikuje ucelený soubor mezinárodních norem, které prosazují pro pacienty bezpečný (nebo bezpečnější) vývoj, implementaci a využití zdravotnického softwaru,
- poskytuje pokyny o použitelnosti těchto norem, aby umožnili optimální bezpečnosti ve zdravotnickém softwaru v rámci celkových přístupů při řízení rizik a řízení kvality, jakož i v rámci kroků životního cyklu a procesů vývoje zdravotnického softwaru,
- řeší problémy zdravotnického softwaru, z hlediska mezer nebo překrývání u stávajících nebo připravovaných norem
- navrhuje postup a směr jak by mezery a překrývání mohly být řešeny, jak krátkodobě nebo dlouhodobě zejména prostřednictvím revize stávajících nebo návrhem nových norem.
Kromě toho rámec předložený v této technické zprávě, spolu s mapováním norem z oblasti zdravotnické informatiky, poukazuje na příslušné normy, s možností jejich optimální aplikace v jednotlivých zemích. Přitom se technická zpráva pokouší stanovit rámec mezinárodních norem, který bude celosvětově uznávaný a přijímaný, a tím poskytnout pokyny, podle kterých mohou příslušné jurisdikční a normalizační orgány řešit harmonizaci regulačních a legislativních prostředků v prostředí dané země.
Celou technickou zprávu prostupuje diskuse o bezpečnosti zdravotnického softwaru s tím že, projednává otázku "které normy by měly být použity k tomu, aby zajistily bezpečnost ve zdravotnickém softwaru v různých podmínkách a ve vztahu k již aplikovaným normám". Technická zpráva je určena pro národní organizace a uživatele, kteří hledají odpověď na tuto otázku.

Označení TNI ISO/TR 17791 (980025)
Katalogové číslo 96557
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2015
Datum účinnosti 1. 7. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963965574
Dostupnost skladem (tisk na počkání)