Třída 98 - ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA

Zobrazit obsah třídy 98 - Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 17523 (980002) - prosinec 2016

Zdravotnická informatika - Požadavky na elektronické recepty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13940 (980006) - říjen 2016

Zdravotnická informatika - Systém pojmů pro zajištění kontinuity péče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 13609-1 (980010) - leden 2006

Zdravotnická informatika - Zprávy pro údržbu podpůrných informací systémů zdravotní péče - Část 1: Aktualizace kódových schémat

440 Kč

ČSN EN ISO 11073-00103 (980014) - červen 2017

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 00103: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 11073-10101 (980014) - březen 2021 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10101: Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Nomenklatura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

7 900 Kč

ČSN EN ISO 11073-10102 (980014) - srpen 2014

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10102: Názvosloví - Označování EKG

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN ISO 11073-10103 (980014) - červenec 2014

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10103: Názvosloví - Implantáty pro kardiaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 11073-10404 (980014) - srpen 2011

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10404: Specifikace zařízení - Pulsní oximetr

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11073-10406 (980014) - květen 2013

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10406: Specializované zařízení - Základní elektrokardiograf (EKG) (1 - 3 kanálové EKG)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11073-10407 (980014) - srpen 2011

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10407: Specifikace zařízení - Monitor krevního tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11073-10408 (980014) - srpen 2011

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10408: Specifikace zařízení - Teploměr

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11073-10415 (980014) - srpen 2011

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10415: Specifikace zařízení - Odstupňování vah

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11073-10417 (980014) - říjen 2017 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10417: Specializovaná zařízení - Měřič krevní glukózy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11073-10418 (980014) - srpen 2014

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10418: Specializovaná zařízení - Komunikační zařízení INR

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

662 Kč

ČSN EN ISO 11073-10419 (980014) - prosinec 2016

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10419: Specializované zařízení - Inzulínová pumpa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 11073-10424 (980014) - prosinec 2016

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10424: Specializované zařízení - Zařízení pro léčbu krátkodobé zástavy dechu během spánku (SABTE)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 065 Kč

ČSN EN ISO 11073-10425 (980014) - říjen 2019 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10425: Specializované zařízení - Průběžné monitorování glukózy (CGM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 11073-10427 (980014) - září 2018

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10427: Specializované zařízení - Monitor stavu napájení zařízení osobní zdravotní péče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11073-10441 (980014) - červen 2017

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10441: Specializovaná zařízení - Monitor stavu a činnosti kardiovaskulárního systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 11073-10442 (980014) - červen 2017

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10442: Specializovaná zařízení - Přístroj pro měření tělesné kondice pacienta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 11073-10471 (980014) - srpen 2011

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10471: Specifikace zařízení - Nezávislý rozbočovač pro životní aktivity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11073-20101 (980014) - duben 2006

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 20101: Aplikační profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 11073-20601 (980014) - únor 2017 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 20601: Profil aplikace - Optimalizovaný protokol výměny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN EN ISO 11073-20701 (980014) - říjen 2020

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 20701: Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Architektura prostředků orientovaná na služby a stanovení protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11073-30200 (980014) - duben 2006

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30200: Transportní profil - Propojení kabelem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 495 Kč

ČSN EN ISO 11073-30300 (980014) - duben 2006

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30300: Transportní profil - Infračervené bezdrátové propojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10201 (980014) - listopad 2020

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10201: Informační model domény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-40101 (980014) - říjen 2022

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 40101: Základy - Kybernetická bezpečnost - Procesy posuzování zranitelností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-40102 (980014) - říjen 2022

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 40102: Základy - Kybernetická bezpečnost - Schopnosti pro zmírnění dopadů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14822-1 (980015) - červen 2006

Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14822-2 (980015) - červen 2006

Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 2: Pro neklinické použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 14822-3 (980015) - červen 2006

Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 3: Pro klinické použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 12435 (980016) - říjen 2006

Zdravotnická informatika - Vyjádření výsledků měření ve zdravotnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 21393 (980017) - únor 2022

Genomická informatika - Značkovací jazyk Omics (OML)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16278 (980018) - září 2016

Zdravotnická informatika - Struktura kategorií pro terminologii anatomie člověka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10781 (980019) - únor 2016 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - HL7 Elektronické zdravotní záznamy - Funkční model systémy, Vydání 2 (EHR FM) (ISO 10781:2015)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 21090 (980020) - červenec 2011

Zdravotnická informatika - Harmonizované datové typy pro informační výměnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

TNI CEN/TR 15212 (980021) - červen 2011

Zdravotnická informatika - Slovník - Postup údržby webových databází pojmů a termínů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 22600-1 (980023) - březen 2015

Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 1: Přehled a politika managementu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22600-2 (980023) - březen 2015

Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 2: Formální modely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22600-3 (980023) - březen 2015

Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 3: Implementace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO 22857 (980024) - červen 2015

Zdravotnická informatika - Směrnice pro ochranu přeshraničních toků osobních zdravotních údajů

550 Kč

TNI ISO/TR 17791 (980025) - červen 2015

Zdravotnická informatika - Pokyn k normám pro zabezpečení zdravotnického softwaru

440 Kč

ČSN ISO 17117-1 (980030) - říjen 2019

Zdravotnická informatika - Terminologické zdroje - Část 1: Charakteristiky

350 Kč

ČSN EN 12264 (981003) - duben 2006

Zdravotnická informatika - Struktury kategorií pro pojmové systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 20301 (981004) - červen 2015

Zdravotnická informatika - Zdravotní karty - Obecné charakteristiky

230 Kč

ČSN ISO 20302 (981004) - červen 2015

Zdravotnická informatika - Zdravotní karty - Číselný systém a postup registrace identifikátorů vydavatelů karet

190 Kč

ČSN EN ISO 27269 (981006) - říjen 2022

Zdravotnická informatika - Mezinárodní souhrn o pacientovi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 1614 (981010) - červen 2007

Zdravotnická informatika - Zobrazení dedikovaných druhů vlastností v laboratorním zdravotnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12381 (981012) - únor 2020

Zdravotnická informatika - Explicitní časově podmíněné výrazy pro specifické problémy zdravotní péče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13606-1 (981015) - leden 2020 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 1: Referenční model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 13606-2 (981015) - leden 2020

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 2: Specifikace výměny archetypů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13606-3 (981015) - leden 2020

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 3: Referenční archetypy a seznamy termínů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 13606-4 (981015) - leden 2020

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 4: Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13606-5 (981015) - leden 2020 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 5: Specifikace rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO/TR 18307 (981018) - leden 2003

Zdravotnická informatika - Interoperabilita a slučitelnost v normách pro předávání zpráv a komunikací - Klíčové charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 1828 (981020) - únor 2013

Kategoriální struktura pro terminologické systémy chirurgických zákroků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18812 (981023) - září 2003

Zdravotnická informatika - Komunikace laboratorních informačních systémů s klinickými analyzátory - Využití mechanismu profilu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 14484 (981024) - srpen 2004

Zdravotnická informatika - Mezinárodní přenos dat o zdravotním stavu osob podle Směrnice EU o ochraně dat - Politika zabezpečení na vysoké úrovni

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 14485 (981025) - srpen 2004

Zdravotnická informatika - Návod pro zprostředkování dat o zdravotním stavu osob v mezinárodních aplikacích v kontextu se Směrnicí EU o ochraně dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 21549-1 (981026) - listopad 2013 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 1: Obecná struktura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21549-2 (981026) - září 2015 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 2: Společné objekty

340 Kč

ČSN EN ISO 21549-3 (981026) - září 2015 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 3: Limitovaná klinická data

230 Kč

ČSN EN ISO 21549-4 (981026) - září 2015 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 4: Rozšířená klinická data

340 Kč

ČSN EN ISO 21549-5 (981026) - říjen 2016 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 5: Identifikační data

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21549-6 (981026) - říjen 2010 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 6: Administrativní data

230 Kč

ČSN EN ISO 21549-7 (981026) - červen 2017 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 7: Data o léčbě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 21549-8 (981026) - prosinec 2010

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 8: Propojení

230 Kč

ČSN ISO/HL7 27931 (981027) - březen 2011

Norma pro výměnu dat - Zdravotnictví úroveň sedm verze 2.5 - Aplikační protokol pro elektronickou výměnu dat v prostředí zdravotní péče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 100 Kč

ČSN ISO/HL7 27951 (981028) - únor 2012

Zdravotnická informatika - Služby společné terminologie, 1. vydání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO/HL7 27932 (981029) - únor 2012

Norma pro výměnu dat - HL7: Architektura klinického dokumentu, 2. vydání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN ISO 27953-1 (981030) - červen 2012

Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 1: Rámec pro hlášení nežádoucích účinků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 27953-2 (981030) - červen 2012

Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 2: Požadavky ICSR pro humánní farmaceutická hlášení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 11073-10420 (981031) - duben 2013

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10420: Specializované zařízení - Analyzátor složení těla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11073-10421 (981031) - duben 2013

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10421: Specializované zařízení - Monitor maximálního výdechu (maximální průtok)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11073-10472 (981031) - duben 2013

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10472: Specializované zařízení - Monitor léčby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11073-30400 (981031) - duben 2013

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30400: Profil rozhraní - Kabelový Ethernet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11238 (981032) - únor 2019 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktury pro jednoznačnou identifikaci a výměnu regulovaných informací o látkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11239 (981033) - duben 2013

Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna řízených informací o způsobu dávkování farmaceutik, prezentaci jednotek, způsobu podávání a balení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11240 (981034) - duben 2013

Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna měřicích jednotek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11615 (981035) - červen 2018 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a jejich struktura jednoznačnou identifikaci a výměnu informací o regulovaných léčivých přípravcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 11616 (981036) - červen 2018 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a jejich struktura pro jednoznačnou identifikace a výměnu informací o regulovaných farmaceutických přípravcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13119 (981037) - leden 2014 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Zdroje klinických znalostí - Metadata

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14265 (981038) - červen 2014

Zdravotnická informatika - Kategorie třídění dat při zpracování osobních zdravotních informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18104 (981039) - červenec 2014 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Kategorické struktury v ošetřovatelské diagnostice a postupy ošetřování v terminologických systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12052 (982001) - březen 2018 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Digitální zobrazování a komunikace v medicíně (DICOM), včetně pracovního postupu a správy dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23903 (982003) - říjen 2021

Zdravotnická informatika - Referenční architektura interoperability a integrace - Model a rámec

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12967-1 (982006) - květen 2021 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Architektura služby (HISA) - Část 1: Podnikové hledisko

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 12967-2 (982006) - květen 2021 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Architektura služby (HISA) - Část 2: Informační hledisko

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 12967-3 (982006) - květen 2021 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Architektura služby (HISA) - Část 3: Počítačové hledisko

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1064 (982008) - leden 2021 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Standardní komunikační protokol - Počítačem podporovaná elektrokardiografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN 1068 (982009) - duben 2006

Zdravotnická informatika - Registrace kódovacích systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12251 (982012) - říjen 2010 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Bezpečná identifikace uživatele pro zdravotní péči - Správa a bezpečnost autentizace heslem

230 Kč

ČSN EN ISO 21298 (982017) - červenec 2017

Zdravotnická informatika - Funkční a strukturální role

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 25237 (982020) - červen 2017

Zdravotnická informatika - Pseudonymizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 27799 (982021) - únor 2019 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002

770 Kč

ČSN EN ISO 21091 (982023) - srpen 2013

Zdravotnická informatika - Služby adresáře pro poskytovatele zdravotní péče, subjekty péče a ostatní entity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 13120 (982024) - listopad 2019 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Syntaxe pro zobrazení obsahu klasifikačních systémů zdravotní péče - Značkovací jazyk pro klasifikaci (ClaML)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 27789 (982025) - březen 2022 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14441 (982026) - červen 2014

Zdravotnická informatika - Požadavky na bezpečnost a důvěrnost systémů EHR při ověřování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 13972 (982029) - září 2022

Zdravotnická informatika - Klinické informační modely - Charakteristiky, struktury a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 18530 (982030) - srpen 2021

Zdravotnická informatika - Automatická identifikace a značení a označování zachycených dat - Identifikace předmětu péče a jednotlivého poskytovatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč
foo