Třída 9810 - Hlavní pojmové třídy společné struktury terminologických systémů - Zprávy týkající se pacienta

Zobrazit obsah třídy 98 - Zdravotnická informatika

ČSN EN 12264 (981003) - duben 2006

Zdravotnická informatika - Struktury kategorií pro pojmové systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 20301 (981004) - červen 2015

Zdravotnická informatika - Zdravotní karty - Obecné charakteristiky

230 Kč

ČSN ISO 20302 (981004) - červen 2015

Zdravotnická informatika - Zdravotní karty - Číselný systém a postup registrace identifikátorů vydavatelů karet

190 Kč

ČSN EN ISO 27269 (981006) - říjen 2022

Zdravotnická informatika - Mezinárodní souhrn o pacientovi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 1614 (981010) - červen 2007

Zdravotnická informatika - Zobrazení dedikovaných druhů vlastností v laboratorním zdravotnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12381 (981012) - únor 2020

Zdravotnická informatika - Explicitní časově podmíněné výrazy pro specifické problémy zdravotní péče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13606-1 (981015) - leden 2020 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 1: Referenční model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 13606-2 (981015) - leden 2020

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 2: Specifikace výměny archetypů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13606-3 (981015) - leden 2020

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 3: Referenční archetypy a seznamy termínů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 13606-4 (981015) - leden 2020

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 4: Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13606-5 (981015) - leden 2020 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 5: Specifikace rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO/TR 18307 (981018) - leden 2003

Zdravotnická informatika - Interoperabilita a slučitelnost v normách pro předávání zpráv a komunikací - Klíčové charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 1828 (981020) - únor 2013

Kategoriální struktura pro terminologické systémy chirurgických zákroků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18812 (981023) - září 2003

Zdravotnická informatika - Komunikace laboratorních informačních systémů s klinickými analyzátory - Využití mechanismu profilu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 14484 (981024) - srpen 2004

Zdravotnická informatika - Mezinárodní přenos dat o zdravotním stavu osob podle Směrnice EU o ochraně dat - Politika zabezpečení na vysoké úrovni

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 14485 (981025) - srpen 2004

Zdravotnická informatika - Návod pro zprostředkování dat o zdravotním stavu osob v mezinárodních aplikacích v kontextu se Směrnicí EU o ochraně dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 21549-1 (981026) - listopad 2013 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 1: Obecná struktura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21549-2 (981026) - září 2015 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 2: Společné objekty

340 Kč

ČSN EN ISO 21549-3 (981026) - září 2015 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 3: Limitovaná klinická data

230 Kč

ČSN EN ISO 21549-4 (981026) - září 2015 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 4: Rozšířená klinická data

340 Kč

ČSN EN ISO 21549-5 (981026) - říjen 2016 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 5: Identifikační data

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21549-6 (981026) - říjen 2010 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 6: Administrativní data

230 Kč

ČSN EN ISO 21549-7 (981026) - červen 2017 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 7: Data o léčbě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 21549-8 (981026) - prosinec 2010

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 8: Propojení

230 Kč

ČSN ISO/HL7 27931 (981027) - březen 2011

Norma pro výměnu dat - Zdravotnictví úroveň sedm verze 2.5 - Aplikační protokol pro elektronickou výměnu dat v prostředí zdravotní péče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 100 Kč

ČSN ISO/HL7 27951 (981028) - únor 2012

Zdravotnická informatika - Služby společné terminologie, 1. vydání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO/HL7 27932 (981029) - únor 2012

Norma pro výměnu dat - HL7: Architektura klinického dokumentu, 2. vydání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN ISO 27953-1 (981030) - červen 2012

Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 1: Rámec pro hlášení nežádoucích účinků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 27953-2 (981030) - červen 2012

Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 2: Požadavky ICSR pro humánní farmaceutická hlášení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 11073-10420 (981031) - duben 2013

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10420: Specializované zařízení - Analyzátor složení těla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11073-10421 (981031) - duben 2013

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10421: Specializované zařízení - Monitor maximálního výdechu (maximální průtok)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11073-10472 (981031) - duben 2013

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10472: Specializované zařízení - Monitor léčby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11073-30400 (981031) - duben 2013

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30400: Profil rozhraní - Kabelový Ethernet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11238 (981032) - únor 2019 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktury pro jednoznačnou identifikaci a výměnu regulovaných informací o látkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11239 (981033) - duben 2013

Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna řízených informací o způsobu dávkování farmaceutik, prezentaci jednotek, způsobu podávání a balení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11240 (981034) - duben 2013

Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna měřicích jednotek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11615 (981035) - červen 2018 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a jejich struktura jednoznačnou identifikaci a výměnu informací o regulovaných léčivých přípravcích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 000 Kč

ČSN EN ISO 11616 (981036) - červen 2018 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a jejich struktura pro jednoznačnou identifikace a výměnu informací o regulovaných farmaceutických přípravcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13119 (981037) - leden 2014 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Zdroje klinických znalostí - Metadata

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14265 (981038) - červen 2014

Zdravotnická informatika - Kategorie třídění dat při zpracování osobních zdravotních informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18104 (981039) - červenec 2014 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Kategorické struktury v ošetřovatelské diagnostice a postupy ošetřování v terminologických systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč
foo