ČSN EN 14484 (981024)

Zdravotnická informatika - Mezinárodní přenos dat o zdravotním stavu osob podle Směrnice EU o ochraně dat - Politika zabezpečení na vysoké úrovni

Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma přebírá originál 1. vydání evropské normy EN 14484:2003. Norma poskytuje návod pro politiku zabezpečení na vysoké úrovni, kterou mají přijmout organizace třetích zemí (tj. organizace ze zemí, jenž nejsou členy Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru) zapojené do takových aplikací mezinárodní informatiky, v jejichž rámci se provádí přenos dat o zdravotním stavu osob z členského státu EU do nečlenského státu EU. Účelem této evropské normy je napomáhat při aplikaci Směrnice EU o ochraně dat.
Norma pro politiku zabezpečení na vysoké úrovni napomáhá fyzickým osobám, právnickým osobám, státním či jiným orgánům, které samostatně nebo ve spojení s dalšími orgány stanovují cíle a způsoby zpracování osobních dat:
- specifikovat a odhadovat odpovídající opatření na ochranu dat u ostatních organizací, s nimiž jednají;
- prokazovat přiměřenost jejich vlastních opatření jiným organizacím.

Tím tato norma zajišťuje, aby se přenos dat přes hranice států nebo úmyslné zpřístupnění dat o zdravotním stavu osob jiným zemím provádělo způsobem, který:
- je konzistentní s účely a záměry původního sběru dat;
- v rámci daných účelů a dohod vyhovuje z hlediska odhalení dat o zdravotním stavu osob zainteresovaným jednotlivcům i organizacím.

Označení ČSN EN 14484 (981024)
Katalogové číslo 71009
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 8. 2004
Datum účinnosti 1. 9. 2004
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963710099
Dostupnost skladem (tisk na počkání)