Třída 98 - ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

9800 Všeobecně - Výměna informací (46)

9810 Hlavní pojmové třídy společné struktury terminologických systémů - Zprávy týkající se pacienta (40)

9820 Architektura informačních systémů ve zdravotnictví - Ochrana dat (17)