Třída 9820 - Architektura informačních systémů ve zdravotnictví - Ochrana dat

Zobrazit obsah třídy 98 - Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 12052 (982001) - březen 2018 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Digitální zobrazování a komunikace v medicíně (DICOM), včetně pracovního postupu a správy dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12967-1 (982006) - říjen 2011

Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 1: Podnikové hledisko

550 Kč

ČSN EN ISO 12967-2 (982006) - říjen 2011

Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 2: Informační hledisko

570 Kč

ČSN EN ISO 12967-3 (982006) - říjen 2011

Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 3: Počítačové hledisko

350 Kč

ČSN EN 1064 +A1 (982008) - říjen 2007 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Standardní komunikační protokol - Počítačem podporovaná elektrokardiografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 1068 (982009) - duben 2006

Zdravotnická informatika - Registrace kódovacích systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12251 (982012) - říjen 2010 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Bezpečná identifikace uživatele pro zdravotní péči - Správa a bezpečnost autentizace heslem

230 Kč

ČSN EN ISO 21298 (982017) - červenec 2017

Zdravotnická informatika - Funkční a strukturální role

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 25237 (982020) - červen 2017

Zdravotnická informatika - Pseudonymizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 27799 (982021) - únor 2019 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002

770 Kč

ČSN P ISO/TS 25238 (982022) - říjen 2010

Zdravotnická informatika - Klasifikace bezpečnostních rizik ze zdravotnického software

340 Kč

ČSN EN ISO 21091 (982023) - srpen 2013

Zdravotnická informatika - Služby adresáře pro poskytovatele zdravotní péče, subjekty péče a ostatní entity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 13120 (982024) - listopad 2019 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Syntaxe pro zobrazení obsahu klasifikačních systémů zdravotní péče - Značkovací jazyk pro klasifikaci (ClaML)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 27789 (982025) - říjen 2013

Zdravotnická informatika - Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14441 (982026) - červen 2014

Zdravotnická informatika - Požadavky na bezpečnost a důvěrnost systémů EHR při ověřování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč