Třída 9800 - Všeobecně - Výměna informací

Zobrazit obsah třídy 98 - Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 17523 (980002) - prosinec 2016

Zdravotnická informatika - Požadavky na elektronické recepty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13940 (980006) - říjen 2016

Zdravotnická informatika - Systém pojmů pro zajištění kontinuity péče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 13609-1 (980010) - leden 2006

Zdravotnická informatika - Zprávy pro údržbu podpůrných informací systémů zdravotní péče - Část 1: Aktualizace kódových schémat

440 Kč

ČSN EN ISO 11073-00103 (980014) - červen 2017

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 00103: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 11073-10101 (980014) - březen 2021 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10101: Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Nomenklatura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

7 900 Kč

ČSN EN ISO 11073-10102 (980014) - srpen 2014

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10102: Názvosloví - Označování EKG

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN ISO 11073-10103 (980014) - červenec 2014

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10103: Názvosloví - Implantáty pro kardiaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 11073-10406 (980014) - květen 2013

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10406: Specializované zařízení - Základní elektrokardiograf (EKG) (1 - 3 kanálové EKG)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11073-10417 (980014) - říjen 2017 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10417: Specializovaná zařízení - Měřič krevní glukózy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11073-10418 (980014) - srpen 2014

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10418: Specializovaná zařízení - Komunikační zařízení INR

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

662 Kč

ČSN EN ISO 11073-10424 (980014) - prosinec 2016

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10424: Specializované zařízení - Zařízení pro léčbu krátkodobé zástavy dechu během spánku (SABTE)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 065 Kč

ČSN EN ISO 11073-10425 (980014) - říjen 2019 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10425: Specializované zařízení - Průběžné monitorování glukózy (CGM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 11073-10427 (980014) - září 2018

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10427: Specializované zařízení - Monitor stavu napájení zařízení osobní zdravotní péče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11073-10441 (980014) - červen 2017

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10441: Specializovaná zařízení - Monitor stavu a činnosti kardiovaskulárního systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 11073-10442 (980014) - červen 2017

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10442: Specializovaná zařízení - Přístroj pro měření tělesné kondice pacienta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 11073-10471 (980014) - srpen 2011

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10471: Specifikace zařízení - Nezávislý rozbočovač pro životní aktivity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11073-20101 (980014) - duben 2006

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 20101: Aplikační profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 11073-20701 (980014) - říjen 2020

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 20701: Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Architektura prostředků orientovaná na služby a stanovení protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11073-30200 (980014) - duben 2006

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30200: Transportní profil - Propojení kabelem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 495 Kč

ČSN EN ISO 11073-30300 (980014) - duben 2006

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30300: Transportní profil - Infračervené bezdrátové propojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10201 (980014) - listopad 2020

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10201: Informační model domény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10404 (980014) - červen 2023

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10404: Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Specializované zařízení - Pulsní oxymetr

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10407 (980014) - červen 2023

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10407: Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Specializované zařízení - Monitor krevního tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10408 (980014) - červen 2023

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10408: Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Specializované zařízení - Teploměr

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10415 (980014) - červen 2023

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10415: Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Specializované zařízení - Odstupňování vah

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10419 (980014) - leden 2024

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10419: Specializované zařízení - Inzulínová pumpa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10420 (980014) - červen 2023

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10420: Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Specializované zařízení - Analyzátor složení těla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-20601 (980014) - červen 2023

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 20601: Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Profil aplikace - Optimalizovaný protokol výměny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-40101 (980014) - říjen 2022

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 40101: Základy - Kybernetická bezpečnost - Procesy posuzování zranitelností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-40102 (980014) - říjen 2022

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 40102: Základy - Kybernetická bezpečnost - Schopnosti pro zmírnění dopadů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14822-1 (980015) - červen 2006

Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14822-2 (980015) - červen 2006

Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 2: Pro neklinické použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 14822-3 (980015) - červen 2006

Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 3: Pro klinické použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 12435 (980016) - říjen 2006

Zdravotnická informatika - Vyjádření výsledků měření ve zdravotnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 21393 (980017) - únor 2022

Genomická informatika - Značkovací jazyk Omics (OML)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16278 (980018) - září 2016

Zdravotnická informatika - Struktura kategorií pro terminologii anatomie člověka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10781 (980019) - únor 2016 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - HL7 Elektronické zdravotní záznamy - Funkční model systémy, Vydání 2 (EHR FM) (ISO 10781:2015)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 21090 (980020) - červenec 2011

Zdravotnická informatika - Harmonizované datové typy pro informační výměnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

TNI CEN/TR 15212 (980021) - červen 2011

Zdravotnická informatika - Slovník - Postup údržby webových databází pojmů a termínů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 22600-1 (980023) - březen 2015

Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 1: Přehled a politika managementu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22600-2 (980023) - březen 2015

Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 2: Formální modely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22600-3 (980023) - březen 2015

Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 3: Implementace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO 22857 (980024) - červen 2015

Zdravotnická informatika - Směrnice pro ochranu přeshraničních toků osobních zdravotních údajů

550 Kč

TNI ISO/TR 17791 (980025) - červen 2015

Zdravotnická informatika - Pokyn k normám pro zabezpečení zdravotnického softwaru

440 Kč

ČSN EN ISO 17117-1 (980030) - říjen 2019

Zdravotnická informatika - Terminologické zdroje - Část 1: Charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.23t

415 Kč

ČSN EN ISO 13131 (980031) - duben 2023

Zdravotnická informatika - Telemedicínské služby - Směrnice pro plánování kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč
foo