ČSN EN 12435 (980016)

Zdravotnická informatika - Vyjádření výsledků měření ve zdravotnictví

Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument je určen k navrhování, rozvoji, získávání, monitorování a využití informací a informačních systémů týkajících se zdravotní péče. Poskytuje seznam měřících jednotek použitelných k zobrazení naměřených hodnot ve zdravotnické vědě.
Základ pro tuto evropskou normu tvoří Mezinárodní soustava jednotek. Jednotky se svými přidruženými druhy významu jsou seřazeny podle velikosti v tabulkách 1, 2, 4 a v příloze A.
Odlišné druhy významu se mohou vztahovat k dané kombinaci součástí a soustavy. Různá množství jsou často zaměnitelná. Příklady takovéto zaměnitelnosti jsou uvedené v příloze C.
V příloze A jsou poskytnuty tabulky převodních čísel ze současně používaných jednotek na jednotky SI.

Označení ČSN EN 12435 (980016)
Katalogové číslo 76510
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 10. 2006
Datum účinnosti 1. 11. 2006
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 120 stran formátu A4
EAN kód 8590963765105
Tato norma nahradila ČSN ENV 12435 (982007) z srpna 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)