ČSN ISO 22857 (980024)

Zdravotnická informatika - Směrnice pro ochranu přeshraničních toků osobních zdravotních údajů

ČSN ISO 22857 Zdravotnická informatika - Směrnice pro ochranu přeshraničních toků osobních zdravotních údajů
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma poskytuje pokyny k požadavkům na ochranu údajů při předávání osobních zdravotních údajů přes národní hranice nebo hranice jurisdikce. Zahrnuje jak principy ochrany údajů, které se týkají daných přenosů, tak bezpečnostní politiku kterou organizace přijme, aby zajistila soulad s těmito principy.
Snaží se poskytnout prostředky, jejichž prostřednictvím zdravotní údaje, týkající se subjektů údajů, jako například pacientů, budou adekvátně chráněny při zasílání a zpracovávání v jiném státu/jurisdikci. Klasifikace účelů pro zpracování osobních zdravotních informací je uvedena v ISO/TS 14265. Tato norma se snaží využít a harmonizovat požadavky na ochranu údajů týkající se předávání osobních zdravotních údajů přes hranice, s využitím závazných mezinárodních dokumentů, přičemž bere v úvahu národní požadavky tak, aby se, je-li to možné, vyhnula rozporu mezi požadavky této mezinárodní normy a národními specifikacemi.
Jelikož se je předmět normy zaměřen výhradně na předávání osobních zdravotních údajů přes státní hranice/hranice jurisdikce, nevyžaduje harmonizaci existujících národních předpisů. Cílem je vytvoření souboru opatření zaměřených na to, aby byly přijatelné pro všechny státy/jurisdikce, ať vysílají nebo přijímají osobní zdravotní údaje při styku s jinými státy. Nevyhnutelně to však znamená přijetí co nejpřísnějších požadavků. Norma tak poukazuje na to, že organizace v některých státech popř. jurisdikcích by měly aplikovat mimořádné nebo přísnější požadavky na ochranu údajů, když vysílají osobní zdravotní údaje přes hranice, než by bylo nutné pro nakládání s takovými údaji v rámci jejich vlastních hranic. V normě je rozebrána globální bezpečnostní politika, kdy jsou zmíněny základní principy při zajišťování bezpečnosti osobních zdravotních údajů. Při tom jsou jasně stanoveny zásady "jsou zaměřeny na záruku nadřazenosti" s tím, že je zajištěna přiměřena ochrana předávaných osobních zdravotních údajů i pro případy, kdy bezpečnostní opatření u komunikujících organizací se významně liší v důsledku různých jurisdikcí v daných státech.

Označení ČSN ISO 22857 (980024)
Katalogové číslo 96556
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 2015
Datum účinnosti 1. 7. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963965567
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 22 857
  • ČSN ISO 22857:2015
  • ČSN ISO 22 857:2015