TNI ETSI TR 102 180 V1.3.1 (870005)

Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikaci osob s orgány/organizacemi v tísňových situacích (zpracování tísňových volání)

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument katalogizuje požadavky na zpracování tísňových volání tak, jak to vnímá společenství uživatelů tísňových služeb. Kapitola 4 uvádí požadavky na samotnou službu tísňových volání včetně: poskytování služby, očekávání koncového uživatele a souvisících požadavků, koncových zařízení, výchozí sítě volání, propojení mezi sítěmi, funkčnosti v PSAP (veřejný bezpečnostní přihlašovací bod), funkčnosti v příslušných a tranzitních sítích a požadavků na management sítě. Kapitola 5 uvádí výhody celoevropského rozhraní mezi operátory a veřejnými bezpečnostními přihlašovacími body. Kapitola 6 vyjmenovává zvláštní požadavky na provádění tísňových volání postiženými, staršími a mladými uživateli. Kapitola 7 se vztahuje k potřebě zvláštních požadavků na tísňová volání v cizím jazyce. Kapitola 8 uvádí opatření na ochranu dat v případě tísňové situace a kapitola 9 se týká potřeby budoucích ohledů v dalších sítích, které je třeba ještě definovat. Kapitola 4 je hlavní kapitolou popisující základní fungování služby a jejích složek s přehledem typů přístupu, které je třeba vzít v úvahu, a jejich zvláštních síťových zřetelů.

Označení TNI ETSI TR 102 180 V1.3.1 (870005)
Katalogové číslo 94254
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963942544
Dostupnost skladem (tisk na počkání)