TNI CEN/TR 16456 (758087)

Charakterizace kalů - Správná praxe pro odvodňování kalů

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva popisuje správnou praxi pro odvodňování kalů a patří do řady zpráv, které se zabývají možnostmi kalového hospodářství. Poskytuje návod týkající se technických a provozních aspektů procesů kondicionování, zahušťování a odvodňování. Sušení není předmětem tohoto dokumentu. Tato technická zpráva je použitelná pro kaly z městských čistíren odpadních vod, z čistíren průmyslových odpadních vod podobných městským odpadním vodám a z úpraven vod. Tento dokument může být použit pro kaly jiného původu.

Označení TNI CEN/TR 16456 (758087)
Katalogové číslo 95714
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963957142
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo