TNI CEN/TR 15449-2 (979813)

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 2: Nejlepší praktiky

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část technické zprávy poskytuje nejlepší praktiky týkající se infrastruktur prostorových dat (SDI), odkazující na výsledky projektů v rámci programů podporovaných fondy Evropské Unie. Sumarizuje předaná dodání projektů, strukturovaná podle referenčního modelu v Části 1 této technické zprávy, aby byla k dispozici v přímo dostupném depozitáři, ve kterém jsou důležitá dodání shromažďována a tříděna, aby byly pořízeny strukturované množiny doporučení pro implementaci SDI na evropské, národní a jiných dílčích úrovních.

Označení TNI CEN/TR 15449-2 (979813)
Katalogové číslo 94710
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963947105
Tato norma nahradila TNI CEN/TR 15449 (979813) z září 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

TNI CEN/TR 15449-1 (979813)
Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 1: Referenční model

TNI CEN/TR 15449-3 (979813)
Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 3: Pohled soustředěný na data

TNI CEN/TR 15449-4 (979813)
Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 4: Pohled soustředěný na služby