Třída 97 - VÝMĚNA DAT

Zobrazit obsah třídy 97 - Výměna dat

ČSN ISO 7372 (970001) - prosinec 2006 aktuální vydání

Výměna obchodních dat - Sborník datových prvků pro obchod

945 Kč

ČSN 97 1001-1 (971001) - duben 2001

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Číselníky datových prvků - Část 1: Skupina prvků č.1 (prvky 0001 - 1799)

590 Kč

ČSN EN ISO 3166-1 (971002) - březen 2021 nové vydání

Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN 97 1004 (971004) - květen 1997

Výměna dat - Kódy druhů nákladů, balení a obalových materiálů

340 Kč

ČSN 97 1005-1 (971005) - červen 1997

Výměna dat - Kód poplatků při přepravě - Část 1: Základní ustanovení

190 Kč

ČSN 97 1005-2 (971005) - červen 1998

Výměna dat - Kód poplatků při přepravě - Část 2: Číselník hodnot kódu první až třetí úrovně

440 Kč

ČSN 97 1006 (971006) - leden 2002 aktuální vydání

Výměna dat - Kódy stavů obchodu a přepravy

350 Kč

ČSN 97 1007 (971007) - červen 1997

Výměna dat - Kód vybraných přístavů a jiných lokalit

230 Kč

ČSN 97 1008 (971008) - leden 1998

Výměna dat - Kód druhů přepravy

125 Kč

ČSN 97 1009 (971009) - srpen 1998

Výměna dat - Kódy měřicích jednotek používaných v mezinárodním obchodě

770 Kč

ČSN ISO/IEC 5218 (971010) - březen 2006

Informační technologie - Kódy pro prezentaci lidského pohlaví

340 Kč

ČSN ISO 15489-1 (971500) - květen 2018

Informace a dokumentace - Správa dokumentů - Část 1: Pojmy a principy

350 Kč

ČSN EN ISO 10303-210 (974101) - květen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN ISO 10303-1 (974101) - leden 2000

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 1: Přehled a základní principy

230 Kč

ČSN ISO 10303-104 (974101) - říjen 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 104: Integrované zdroje aplikace: Analýza konečných prvků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

3 550 Kč

ČSN ISO 10303-107 (974101) - říjen 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 107: Integrované zdroje aplikace: Vztahy definic analýzy konečných prvků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 10303-108 (974101) - listopad 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 108: Integrované zdroje aplikace: Parametrizace a omezení pro explicitní geometrické modely výrobků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN ISO 10303-109 (974101) - listopad 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 109: Integrované zdroje aplikace: Kinematická a geometrická omezení pro sestavení modelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 10303-11 ed. 2 (974101) - listopad 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 11: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 990 Kč

ČSN ISO 10303-111 (974101) - říjen 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 111: Integrované zdroje aplikace: Prvky pro procedurální modelování tvarů tělesa

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO 10303-112 (974101) - říjen 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 112: Integrované zdroje aplikace: Modelovací příkazy pro výměnu procedurálně zobrazených 2D CAD modelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO 10303-14 (974101) - listopad 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 14: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-X

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO 10303-201 (974101) - srpen 2000

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 201: Protokoly aplikace: Explicitní techniky zpracování návrhu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-202 (974101) - duben 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 202: Protokol aplikace: Asociativní sestavování návrhu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-203 (974101) - duben 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 203: Protokol aplikace: Řízení návrhu struktury výrobku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 2 8.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN ISO 10303-204 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 204: Aplikační protokol: Mechanický návrh používající hraniční zobrazení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 990 Kč

ČSN ISO 10303-21 (974101) - květen 2005 aktuální vydání

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 21: Metody implementace: Kódování nešifrovaných dat ve struktuře výměny

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

945 Kč

ČSN ISO 10303-212 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 212: Aplikační protokol: Elektrotechnický návrh a instalace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

19 200 Kč

ČSN ISO 10303-215 (974101) - listopad 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 215: Protokol aplikace: Uspořádání lodě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

7 900 Kč

ČSN ISO 10303-22 (974101) - srpen 2000

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 22: Metody implementace: Rozhraní normalizovaného přístupu k datům

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-224 (974101) - září 2007

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 224: Protokol aplikace: Definice mechanické součásti výrobku pro plánování použití typových prvků strojního zpracování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

7 900 Kč

ČSN ISO 10303-227 (974101) - září 2007

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 227: Protokol aplikace: Prostorová konfigurace provozu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

11 700 Kč

ČSN ISO 10303-239 (974101) - červenec 2017

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat produktu a jejich výměna - Část 239: Aplikační protokol: Podpora životního cyklu produktu

2 790 Kč

ČSN ISO 10303-24 (974101) - květen 2005

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 24: Metody implementace: Vazby jazyka C na rozhraní přístupu k normalizovaným datům

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

1 270 Kč

ČSN ISO 10303-240 (974101) - září 2007

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 240: Protokol aplikace: Proces plánování výroby strojírenských výrobků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

6 300 Kč

ČSN ISO 10303-28 (974101) - říjen 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 28: Metody implementace: XML zobrazení schémat a dat jazyka EXPRES, ve schématech XML

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 050 Kč

ČSN ISO 10303-31 (974101) - duben 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 31: Metodika a rámec pro testování shody: Všeobecné pojmy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-32 (974101) - srpen 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 32: Metodika a rámec pro testování shody: Požadavky na zkušební laboratoře a jejich klienty

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-34 (974101) - srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 34: Metodika a rámec pro testování shody: Metody abstraktních testů pro implementaci aplikačního protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-49 (974101) - srpen 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 49: Integrované generické zdroje: Struktura a vlastnosti procesu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-50 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 50: Integrované generické zdroje: Matematické konstrukce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 050 Kč

ČSN ISO 10303-501 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 501: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na hranách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 10303-502 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 502: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na skořepině

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 10303-505 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 505: Aplikace konstrukčního vyjádření: Struktura výkresu a administrativa

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 10303-507 (974101) - srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 507: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničený povrch

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-508 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 508: Aplikace konstrukčního vyjádření: Stejnorodý povrch

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 10303-509 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 509: Aplikace konstrukčního vyjádření: Různorodý povrch

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 10303-51 (974101) - říjen 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 51: Integrované generické zdroje: Matematické zobrazení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 10303-510 (974101) - srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 510: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničená drátová konstrukce

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-511 (974101) - srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 511: Aplikace konstrukčního vyjádření: Topologicky ohraničený povrch

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-513 (974101) - listopad 2001

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 513: Aplikace konstrukčního vyjádření: Jednoduché hraniční zobrazení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-514 (974101) - srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 514: Aplikace konstrukčního vyjádření: Rozvinuté hraniční zobrazení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-519 (974101) - listopad 2001

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 519: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometrické tolerance

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-55 (974101) - listopad 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 55: Integrované generické zdroje: Procedurální a smíšené zobrazení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 10303-56 (974101) - říjen 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 56: Integrované generické zdroje: Stav

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO/TR 10303-12 (974101) - srpen 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 12: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-I

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/TS 10303-304 (974101) - srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 304: Soubory abstraktních testů: Mechanický návrh využívající hraniční zobrazení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 13584-1 (974102) - únor 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 1: Přehled a základní principy

340 Kč

ČSN ISO 13584-24 (974102) - březen 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 24: Logický zdroj: Logický model knihovny dodavatele

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

4 250 Kč

ČSN ISO 13584-25 (974102) - březen 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 25: Logický zdroj: Logický model knihovny dodavatele s agregovanými hodnotami a explicitním obsahem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO 13584-26 (974102) - únor 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 26: Logický zdroj: Identifikace dodavatele informací

340 Kč

ČSN ISO 15926-1 (974103) - únor 2007

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 1: Přehled a základní principy

340 Kč

ČSN ISO 15926-2 (974103) - únor 2007

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 2: Datový model

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

ČSN ISO 15531-1 (974104) - březen 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 1: Celkový přehled

350 Kč

ČSN ISO 15531-31 (974104) - únor 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 31: Informační model zdrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 15531-32 (974104) - únor 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data: Řízení využití zdrojů - Část 32: Pojmový model řídicích dat o využití zdrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 15531-42 (974104) - únor 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 42: Časový model

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 15531-43 (974104) - únor 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 43: Tok řídicích výrobních dat: Datový model pro monitorování toků a výměnu výrobních dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 19440 (974105) - červenec 2008

Podniková integrace - Jazykové konstrukty pro podnikové modelování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN ISO 11354-1 (974106) - únor 2012

Pokročilé automatizace a jejich aplikace - Požadavky na zřízení výrobního procesu interoperability - Část 1: Rámec pro podnikovou interoperabilitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17419-1 (975001) - květen 2021

Výměna digitálních informací v pojišťovnictví - Předávání elektronických dokumentů - Část 1: Proces a datový model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ISO 8440 (975004) - leden 1996

Umístění kódů v obchodních dokladech

125 Kč

ČSN ISO 8439 (975005) - únor 1996

Výměna dat. Návrh formulářů. Základní model

125 Kč

ČSN 97 6030 (976030) - březen 1994

Abecední řazení

125 Kč

ČSN EN 13710 (976031) - říjen 2011

Evropská pravidla řazení - Řazení znaků z latinského, řeckého, azbukového, gruzínského a arménského způsobu zápisu

440 Kč

ČSN EN 1556 (977100) - duben 1999

Čárové kódy - Terminologie

440 Kč

ČSN ISO/IEC 15417 (977101) - červen 2010

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu 128

340 Kč

ČSN ISO/IEC 15420 (977108) - duben 2012

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu - EAN/UPC

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15416 (977109) - září 2002

Informační technologie - Automatická identifikace a výměna dat - Specifikace zkoušek jakosti tisku čárového kódu - Lineární symboly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1573 (977112) - květen 2016 aktuální vydání

Čárové kódy - Meziodvětvová přepravní etiketa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12323 (977113) - březen 2006 aktuální vydání

Technologie AIDC - Specifikace symboliky - Kód 16K

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17099 (977114) - červen 2020

Informační technologie - Produkty rybolovu a akvakultury - Požadavky na označování jednotek a palet pro distribuci v obchodě s produkty rybolovu a akvakultury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 97 7115 (977115) - leden 2002

Čárové kódy - Označování knih a hudebnin čárovým kódem systému EANUCC

125 Kč

ČSN 97 7116 (977116) - leden 2002

Čárové kódy - Označování seriálových publikací čárovým kódem systému EANUCC

125 Kč

ČSN 97 7117 (977117) - únor 2002

Elektronická výměna dat - Základy realizace normy EDIFACT v systému EANUCC (EANCOMR)

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15419 (977118) - únor 2011 aktuální vydání

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Číslicové zobrazení a zkoušení výkonu tisku čárového kódu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15421 (977119) - září 2002

Informační technologie - Automatická identifikace a výměna dat - Specifikace zkoušek pro předlohu čárového kódu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15438 (977120) - únor 2011

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu - PDF417

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 606 (977121) - březen 2005

Čárové kódy - Přepravní a manipulační štítky pro výrobky z oceli

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 1649 (977122) - duben 2005

Technologie AIDC - Provozní aspekty ovlivňující čtení symbolů čárových kódů

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15423 (977123) - duben 2011 aktuální vydání

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Zkoušení výkonu snímače a dekodéru čárového kódu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 17071 (977124) - červenec 2019

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Elektronický identifikační štítek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15426-2 (977125) - květen 2007

Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace ověření shody čárového kódu - Část 2: Dvourozměrný kód

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

376 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19762-1 (977126) - červen 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník - Část 1: Obecné termíny vztahující se k AIDC

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19762-3 (977126) - srpen 2012

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Harmonizovaný slovník - Část 3: Radiofrekvenční identifikace (RFID)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16656 (977127) - listopad 2014

Informační technologie - Radiofrekvenční identifikace pro management - Znaky RFID

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16571 (977128) - listopad 2014

Informační technologie - Postup posouzení ochrany osobních údajů v RFID

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16570 (977129) - prosinec 2014

Informační technologie - Potvrzení RFID - Informační značka a dodatečné informace poskytované provozovatelem systému RFID

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17230 (977230) - únor 2021

Informační technologie - RFID v železniční síti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 8601-1 (978601) - březen 2020

Datum a čas - Zobrazení pro výměnu informací - Část 1: Základní pravidla

440 Kč

ČSN ISO 8601-2 (978601) - březen 2020

Datum a čas - Zobrazení pro výměnu informací - Část 2: Rozšíření

590 Kč

ČSN ISO 8532 (979012) - červen 1997

Cenné papíry - Formát pro přenos čísel certifikátů

190 Kč

ČSN ISO 9019 (979013) - červen 1997

Cenné papíry - Číslování certifikátů

125 Kč

ČSN ISO 19092 (979123) - duben 2009

Finanční služby - Biometrika - Struktura bezpečnosti

570 Kč

ČSN ISO TR 9007 (979702) - leden 1996

Systémy zpracování informací. Pojmy a terminologie pro pojmové schéma a informační základnu

945 Kč

ČSN ISO/IEC TR 9789 (979704) - červenec 1996

Informační technologie. Směrnice pro organizaci a prezentaci datových prvků pro výměnu dat. Principy a metody kódování

350 Kč

ČSN ISO/IEC 16509 (979705) - prosinec 2000

Informační technologie - Terminologie roku 2000

230 Kč

ČSN ISO/IEC 6523-1 (979730) - duben 2000

Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 1: Identifikace identifikačních schémat organizací

230 Kč

ČSN ISO/IEC 6523-2 (979730) - duben 2000

Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 2: Registrace identifikačních schémat organizací

190 Kč

ČSN ISO 9735-1 (979735) - prosinec 2003 aktuální vydání

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 1: Pravidla syntaxe společná pro všechny části

440 Kč

ČSN ISO 9735-10 (979735) - duben 2016 aktuální vydání

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 2) - Část 10: Syntaktické služební sborníky

945 Kč

ČSN ISO 9735-2 (979735) - prosinec 2003 aktuální vydání

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 2: Pravidla syntaxe specifická pro dávkovou EDI

125 Kč

ČSN ISO 9735-3 (979735) - srpen 2004 aktuální vydání

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 3: Pravidla syntaxe specifická pro interaktivní EDI

340 Kč

ČSN ISO 9735-4 (979735) - září 2004 aktuální vydání

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 4: Syntaktické a služební hlášení pro dávkovou EDI (zpráva CONTRL)

230 Kč

ČSN ISO 9735-5 (979735) - listopad 2004 aktuální vydání

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 5: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (autentičnost, integrita a nepopiratelnost původu)

440 Kč

ČSN ISO 9735-6 (979735) - listopad 2004 aktuální vydání

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 6: Bezpečnostní autentizace a potvrzení (zpráva AUTACK)

350 Kč

ČSN ISO 9735-7 (979735) - květen 2003

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 7: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (důvěrnost)

340 Kč

ČSN ISO 9735-8 (979735) - prosinec 2003 aktuální vydání

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 8: Přidružená data v EDI

190 Kč

ČSN ISO 9735-9 (979735) - květen 2003

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (Číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 9: Správa bezpečnostních klíčů a certifikátů (zpráva KEYMAN)

340 Kč

ČSN ISO/IEC 11179-4 (979736) - listopad 2006 aktuální vydání

Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 4: Formulace definic dat

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16080 (979740) - červen 2014

Software a služby pro filtrování obsahu a komunikace na internetu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

TNI CEN/TR 15449-1 (979813) - únor 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 1: Referenční model

350 Kč

TNI CEN/TR 15449-2 (979813) - únor 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 2: Nejlepší praktiky

440 Kč

TNI CEN/TR 15449-3 (979813) - únor 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 3: Pohled soustředěný na data

350 Kč

TNI CEN/TR 15449-4 (979813) - prosinec 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 4: Pohled soustředěný na služby

440 Kč

ČSN EN ISO 19101-1 (979820) - leden 2018 aktuální vydání

Geografická informace - Referenční model - Část 1: Základy

440 Kč

ČSN P ISO/TS 19101-2 (979820) - srpen 2010

Geografická informace - Referenční model - Část 2: Zobrazení

590 Kč

ČSN P ISO/TS 19103 (979822) - září 2006

Geografická informace - Jazyk konceptuálního schématu

590 Kč

ČSN P ISO/TS 19104 (979823) - březen 2010

Geografická informace - Terminologie

770 Kč

ČSN ISO 19105 (979824) - duben 2003

Geografická informace - Shoda a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.05t

372 Kč

ČSN ISO 19106 (979825) - červenec 2005

Geografická informace - Profily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.06t

382 Kč

ČSN EN ISO 19107 (979826) - červenec 2020 aktuální vydání

Geografická informace - Prostorové schéma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN ISO 19108 (979827) - prosinec 2003

Geografická informace - Časové schéma

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.05t, Oprava 1 8.09t

602 Kč

ČSN EN ISO 19109 (979828) - únor 2021 nové vydání

Geografická informace - Pravidla pro aplikační schéma

770 Kč

ČSN EN ISO 19110 (979829) - červenec 2017

Geografická informace - Metodologie katalogizace vzhledů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19111 (979830) - září 2020 aktuální vydání

Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 19111-2 (979830) - září 2012

Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi - Část 2: Rozšíření pro ukazatele hodnot (ISO 19111-2:2009)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19112 (979831) - září 2019 aktuální vydání

Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí geografickými identifikátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19115-1 (979834) - březen 2020 aktuální vydání

Geografická informace - Metadata - Část 1: Základy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 7.21t

1 220 Kč

ČSN EN ISO 19115-2 (979834) - srpen 2019 aktuální vydání

Geografická informace - Metadata - Část 2: Rozšíření pro data zobrazení a mřížová data

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19116 (979835) - červenec 2020

Geografická informace - Polohové služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19117 (979836) - srpen 2014

Geografická informace - Zobrazení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN ISO 19118 (979837) - červen 2012 aktuální vydání

Geografická informace - Kódování

570 Kč

ČSN EN ISO 19119 (979838) - duben 2019 aktuální vydání

Geografická informace - Služby

770 Kč

ČSN 97 9839 (979839) - duben 2003

Geografická informace - Funkční normy

440 Kč

ČSN 97 9840 (979840) - září 2003

Geografická informace - Obrazová a mřížová data

440 Kč

ČSN P ISO/TS 19129 (979841) - duben 2012

Geografická informace - Rámec dat zobrazení, mřížových dat a dat pokrytí

440 Kč

ČSN ISO 19123 (979842) - březen 2007

Geografická informace - Schéma pro geometrii a funkce pokrytí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.07t

602 Kč

ČSN ISO 19125-1 (979844) - prosinec 2005

Geografická informace - Přístup k jednoduchým vzhledům jevů - Část 1: Společná architektura

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.06t

472 Kč

ČSN EN ISO 19126 (979845) - únor 2012 aktuální vydání

Geografická informace - Pojmové slovníky vzhledů a registry

440 Kč

ČSN EN ISO 19146 (979846) - prosinec 2018 aktuální vydání

Geografická informace - Mezidoménové slovníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P ISO/TS 19127 (979846) - srpen 2006

Geografická informace - Geodetické kódy a parametry

340 Kč

ČSN EN ISO 19133 (979847) - listopad 2014 aktuální vydání

Geografická informace - Služby založené na místě - Sledování a navigace

945 Kč

ČSN EN ISO 19128 (979848) - květen 2008

Geografická informace - Rozhraní webového mapového serveru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P ISO/TS 19130 (979849) - prosinec 2012

Geografická informace - Modely zobrazovacích senzorů pro určení geopolohy

945 Kč

ČSN EN ISO 19134 (979850) - únor 2009

Geometrická informace - Na lokalizaci založené služby - Multimodální trasování a navigace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 19131 (979850) - duben 2010

Geografická informace - Specifikace datového produktu

440 Kč

ČSN EN ISO 19131 (979851) - září 2008

Geografická informace - Data specifikace produktu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.12t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

780 Kč

ČSN EN ISO 19132 (979851) - únor 2009

Geometrická informace - Na lokalizaci založené služby - Referenční model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 19135-1 (979855) - květen 2016

Geografická informace - Postupy registrace položek - Část 1: Základy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19136-1 (979856) - říjen 2020

Geografická informace - Geografický značkovací jazyk (GML) - Část 1: Základy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 400 Kč

ČSN EN ISO 19136-2 (979856) - duben 2019

Geografická informace - Geografický značkovací jazyk (GML) - Část 2: Rozšířená schemata a pravidla kódování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 19137 (979857) - červen 2013 aktuální vydání

Geografická informace - Jádrový profil prostorového schématu

230 Kč

ČSN P ISO/TS 19138 (979857) - červenec 2010

Geografická informace - Míry kvality dat

590 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19139 (979859) - srpen 2011

Geografická informace - Metadata - Implementace schématu XML

770 Kč

ČSN EN ISO 19141 (979861) - leden 2010

Geografická informace - Schéma při přesunu vzhledu jevů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 19142 (979862) - červen 2012

Geografická informace - Webová služba vzhledů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN EN ISO 19143 (979863) - září 2018 aktuální vydání

Geografická informace - Kódování filtrů

590 Kč

ČSN EN ISO 19144-1 (979864) - září 2012

Geografická informace - Klasifikace - Část 1: Klasifikace struktury systému (ISO 19144-1:2009)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN ISO 19148 (979868) - srpen 2012

Geografická informace - Lineární odkazy (ISO/DIS 19148:2009)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 6709 (979870) - srpen 2013 aktuální vydání

Normativní reprezentace geografického bodového místa souřadnicemi

340 Kč

ČSN EN ISO 19152 (979872) - leden 2014 aktuální vydání

Geografická informace - Model domény Správa pozemků (LADM)

770 Kč

ČSN ISO 19155 (979875) - červenec 2015

Geografická informace - Architektura třídy prostorového určení

440 Kč

ČSN EN ISO 19156 (979876) - listopad 2015 aktuální vydání

Geografická informace - Pozorování a měření

550 Kč

ČSN EN ISO 19157 (979877) - květen 2015 aktuální vydání

Geografická informace - Kvalita dat

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.18t

1 135 Kč

ČSN CEN/TR 16931-4 (979901) - březen 2018

Elektronická fakturace - Část 4: Směrnice pro interoperabilitu elektronických faktur na přenosové úrovni

340 Kč

ČSN CEN/TR 16931-5 (979901) - březen 2018

Elektronická fakturace - Část 5: Směrnice o používání odvětvových a národních rozšíření v souvislosti s EN 16931-1, metodika pro použití v reálném prostředí

230 Kč

ČSN CEN/TR 16931-6 (979901) - červenec 2018

Elektronická fakturace - Část 6: Výsledek testování normy EN 16931-1 z hlediska její praktické použitelnosti pro konečného uživatele

570 Kč

ČSN EN 16931-1 +A1 (979901) - červen 2020 aktuální vydání

Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.21t

965 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-2 (979901) - březen 2018

Elektronická fakturace - Část 2: Seznam syntaxí splňujících EN 16931-1

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-1 (979901) - březen 2018

Elektronická fakturace - Část 3-1: Metodika syntaktických vazeb základních prvků elektronické faktury

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-2 (979901) - únor 2021 nové vydání

Elektronická fakturace - Část 3-2: Syntaktická vazba pro ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), faktura a dobropis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-3 (979901) - únor 2021 nové vydání

Elektronická fakturace - Část 3-3: Syntaktická vazba pro UN/CEFACT XML, meziodvětvová faktura D16B

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-4 (979901) - únor 2021 nové vydání

Elektronická fakturace - Část 3-4: Syntaktická vazba pro UN/EDIFACT INVOIC D16B

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-7 (979901) - únor 2021

Elektronické fakturace - Část 7: Metodika rozvoje a použití EN 16931-1 vyhovující strukturované specifikaci použití základní faktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč