Třída 9710 - Číselníky

Zobrazit obsah třídy 97 - Výměna dat

ČSN 97 1001-1 (971001) - duben 2001

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Číselníky datových prvků - Část 1: Skupina prvků č.1 (prvky 0001 - 1799)

590 Kč

ČSN EN ISO 3166-1 (971002) - leden 2015 aktuální vydání

Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 97 1004 (971004) - květen 1997

Výměna dat - Kódy druhů nákladů, balení a obalových materiálů

340 Kč

ČSN 97 1005-1 (971005) - červen 1997

Výměna dat - Kód poplatků při přepravě - Část 1: Základní ustanovení

190 Kč

ČSN 97 1005-2 (971005) - červen 1998

Výměna dat - Kód poplatků při přepravě - Část 2: Číselník hodnot kódu první až třetí úrovně

440 Kč

ČSN 97 1006 (971006) - leden 2002 aktuální vydání

Výměna dat - Kódy stavů obchodu a přepravy

350 Kč

ČSN 97 1007 (971007) - červen 1997

Výměna dat - Kód vybraných přístavů a jiných lokalit

230 Kč

ČSN 97 1008 (971008) - leden 1998

Výměna dat - Kód druhů přepravy

125 Kč

ČSN 97 1009 (971009) - srpen 1998

Výměna dat - Kódy měřicích jednotek používaných v mezinárodním obchodě

770 Kč

ČSN ISO/IEC 5218 (971010) - březen 2006

Informační technologie - Kódy pro prezentaci lidského pohlaví

340 Kč