ČSN 97 1007 (971007)

Výměna dat - Kód vybraných přístavů a jiných lokalit

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje seznam lokalit, které jsou předmětem zájmu v mezinárodním obchodě a přepravě a jejichž názvy a kódy je třeba při výměně dat uvádět jednoznačným způsobem.
Vztahuje se na všechny případy, kde se při výměně informací mezi účastníky mezinárodního obchodu požaduje kódovaná prezentace názvů přístavů, letišť, vnitrozemských odbavovacích stanic a nákladních terminálů a ostatních lokalit, kterými prochází zboží.
V této normě jsou na příslušných místech textu odkazy na normy popř. na další předpisy uvedené níže. Těmito odkazy se ustanovení níže citovaných norem (předpisů) stávají součástí této normy. U datovaných odkazů na normy se případné pozdější změny nebo revize kterékoli z citovaných norem týkají této normy jen tehdy, byly-li do ní včleněny změnou nebo revizí.

Označení ČSN 97 1007 (971007)
Katalogové číslo 21681
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963216812
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 97 10 07
  • ČSN 971007
  • ČSN 97 10 07 : 1997
  • ČSN 971007:1997
  • ČSN 97 1007:1997