ICS 35.040 - Soubory znaků a kódování informací

ČSN ISO 10754 (010150) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků kyrilice pro výměnu bibliografických informací v neslovanských jazycích

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 11822 (010151) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků arabské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 6861 (010152) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků glagolské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 10586 (010153) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků gruzínské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 10585 (010154) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků arménské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 8957 (010155) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódované soubory znaků hebrejštiny pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 6862 (010156) - prosinec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor matematických znaků pro výměnu bibliografických informací

230 Kč

ČSN EN 62507-1 (013745) - září 2011

Identifikační systémy umožňující jednoznačnou výměnu informací - Požadavky - Část 1: Zásady a metody

550 Kč

ČSN EN 61286 (013792) - srpen 2003 aktuální vydání

Informační technologie - Kódovaný soubor znaků pro zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice a pro výměnu informací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61968-13 (334900) - červen 2009

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 13: RDF Formát výměny CIM modelu pro distribuci elektrické energie

440 Kč

ČSN EN 62258-2 ed. 2 (358759) - leden 2012 aktuální vydání

Polovodičové čipové výrobky - Část 2: Formáty pro výměnu dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61937-6 ed. 2 (367552) - leden 2007 aktuální vydání

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 6: Nelineární bitový tok PCM podle zvukových formátů MPEG-2 AAC a MPEG-4 AAC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

580 Kč

ČSN EN 61937-8 (367552) - prosinec 2007

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 8: Nelineární bitový tok PCM podle formátu Windows Media Audio Professional (WMA)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61937-9 (367552) - červen 2008

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 9: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MAT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62261-1 (367555) - říjen 2007

Televizní METADATA - Část 1: Struktura slovníku metadat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62261-2 (367555) - říjen 2007

Televizní METADATA - Část 2: Protokol kódování dat používající hodnotu délky klíče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 6596-2 (368510) - leden 1996

Zpracování informací. Výměna dat na 130 mm (5,25 palcovém pružném kazetovém disku, při použití dvoukmitočtové modulace, zaznamenané při 7 958 přechodech toku/rad, 1,9 stop/mm (48 stop/palec) na jednu stranu. Část 2: Formát stopy

230 Kč

ČSN ISO/IEC 15816 (369038) - listopad 2003

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnostní informační objekty pro řízení přístupu

340 Kč

ČSN 36 9050 (369050) - září 1994

Informační technika. Rozložení znaků na české klávesnici pro textové a kancelářské systémy

230 Kč

ČSN ISO/IEC 646 (369104) - červen 1995

Informační technika. 7-bitový kódovaný soubor znaků ISO pro výměnu informací

230 Kč

ČSN ISO/IEC 6429 (369105) - prosinec 1995

Informační technika. Řídicí funkce pro kódované soubory znaků

770 Kč

ČSN ISO/IEC 4873 (369107) - červenec 1995

Informační technika. 8-bitový kód ISO pro výměnu informací. Struktura a pravidla pro zavádění

340 Kč

ČSN ISO 6093 (369108) - červen 1995

Zpracování informací. Reprezentace číselných hodnot v řetězcích znaků pro výměnu informací

230 Kč

ČSN ISO/IEC 2375 (369109) - únor 2004

Informační technologie - Procedura registrace posloupností escape a kódovaných souborů znaků

350 Kč

ČSN ISO/IEC 6937 (369110) - únor 2003 aktuální vydání

Informační technologie - Kódovaný soubor grafických znaků pro přenos textu - Latinská abeceda

440 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-1 (369111) - květen 1999

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 1: Latinská abeceda č. 1

340 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-10 (369111) - říjen 1999

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 10: Latinská abeceda č. 6

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-13 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 13: Latinská abeceda č. 7

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-14 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 14: Latinská abeceda č. 8 (keltština)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-15 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 15: Latinská abeceda č. 9

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-16 (369111) - září 2002

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 16: Latinská abeceda č. 10

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-2 (369111) - únor 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 2: Latinská abeceda č. 2

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-3 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 3: Latinská abeceda č. 3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-4 (369111) - říjen 1999

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 4: Latinská abeceda č. 4

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-5 (369111) - srpen 2000 aktuální vydání

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 5: Latinská abeceda a kyrilice

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-6 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 6: Latinská/arabská abeceda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-7 (369111) - únor 2005

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 7: Latinská/řecká abeceda

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-8 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 8: Latinská/hebrejská abeceda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-9 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 9: Latinská abeceda č. 5

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 7350 (369112) - leden 1996

Informační technika. Registrace repertoárů grafických znaků z ISO/IEC 10367

340 Kč

ČSN ISO 6936 (369113) - únor 1997

Zpracování informací. Konverze mezi dvěma kódovanými soubory znaků ISO 646 a ISO 6937-2 a mezinárodní telegrafní abecedou č. 2 CCITT (ITA 2)

125 Kč

ČSN ISO/IEC 2022 (369114) - březen 1997

Informační technologie - Struktura znakových kódů a metody rozšiřování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.00t

570 Kč

ČSN ISO 5426 (369115) - leden 1996

Rozšíření kódovaného souboru znaků latinské abecedy pro výměnu bibliografických informací

190 Kč

ČSN ISO 5426-2 (369115) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků latinské abecedy pro výměnu bibliografických informací - Část 2: Znaky latinské abecedy užívané v méně významných evropských jazycích a ve starších formách knihtisku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 5427 (369116) - leden 1996

Rozšíření kódovaného souboru znaků kyrilice pro výměnu bibliografických informací

125 Kč

ČSN ISO 5428 (369117) - leden 1996

Kódovaný soubor znaků řecké abecedy pro výměnu bibliografických informací

125 Kč

ČSN ISO/IEC 10367 (369118) - červenec 1995

Informační technika. Normalizované kódované soubory grafických znaků pro použití v 8-bitových kódech

570 Kč

ČSN EN 14603 (369119) - leden 2006

Informační technologie - Písmeno-číslicový soubor obrazů glyfů pro optické čtení OCR-B - Tvary a rozměry tištěného obrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 1073-1 (369119) - říjen 1994

Písmeno-číslicové soubory znaků pro optické čtení. Část 1: Soubor znaků OCR A. Tvar a rozměry tištěných znaků

350 Kč

ČSN EN 1922 (369122) - září 1998

Informační technologie - Znakový repertoár a způsob kódování pro spolupráci s telexovými službami

190 Kč

ČSN P CEN/TS 1923 (369124) - červenec 2005

Evropské repertoáry znaků a jejich kódování - Kódování jedním 8-bitovým bytem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 9036 (369129) - únor 1997

Zpracování informací. Arabský 7-bitový kódovaný soubor znaků pro výměnu informací

230 Kč

ČSN ISO 9282-1 (369134) - říjen 1995

Zpracování informací. Kódová reprezentace obrázků. Část 1: Principy zakódování pro reprezentaci obrázků v 7-bitovém nebo 8-bitovém prostředí

340 Kč

ČSN ISO/IEC 9281-1 (369135) - leden 1996

Informační technika. Metody kódování obrázků. Část 1: Identifikace

230 Kč

ČSN ISO/IEC 9281-2 (369135) - únor 1996

Informační technika. Metody kódování obrázků. Část 2: Postupy pro registraci

125 Kč

ČSN ISO/IEC 14957 (369189) - leden 2014

Informační technologie - Zobrazení hodnot datových prvků - Formát způsobu zápisu

190 Kč

ČSN ISO 1155 (369208) - duben 1995

Zpracování informací - Použití podélné parity k detekci chyb v informačních zprávách

125 Kč

ČSN ISO 1177 (369209) - únor 1995

Zpracování informací. Struktura znaků pro arytmický a synchronní znakově orientovaný přenos

125 Kč

ČSN ISO/IEC 12042 (369325) - únor 1997

Informační technologie. Komprese dat pro výměnu informací. Algoritmus kódování binární aritmetikou

230 Kč

ČSN ISO/IEC 11558 (369326) - leden 1996

Informační technika. Komprese dat pro výměnu informací. Adaptivní kódování s vloženým slovníkem. Algoritmus DCLZ

230 Kč

ČSN ISO/IEC 15200 (369375) - květen 1998

Informační technologie - Algoritmus adaptivní bezztrátové komprese dat (ALDC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 1831 (369502) - červenec 1994

Specifikace tisku pro optické čtení

440 Kč

ČSN ISO 9160 (369627) - únor 1994

Zpracování informací. Šifrování dat. Požadavky na součinnost fyzických vrstev

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10165-2 (369682) - duben 1996

Informační technika. Propojení otevřených systémů. Struktura informací managementu. Část 2: Definice informací managementu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Cor.2 12.98t

760 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-1 (369701) - říjen 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 1: Přehled a pojmy

440 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-2 (369701) - březen 2015

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 2: Směrnice pro návrh a implementaci bezpečnosti sítě

350 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-3 (369701) - březen 2015

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 3: Referenční síťové scénáře - Hrozby, techniky návrhu a otázky řízení

350 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-4 (369701) - říjen 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 4: Zabezpečení komunikace mezi sítěmi s využitím bezpečnostních bran

340 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-5 (369701) - březen 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 5: Zabezpečení komunikace napříč sítěmi použitím virtuálních privátních sítí (VPN)

230 Kč

TNI ISO/IEC TR 29149 (369702) - říjen 2014

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nejlepší postupy pro poskytování a využívání služeb vyznačení času

340 Kč

ČSN ISO/IEC 27034-1 (369703) - říjen 2014

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost aplikací - Část 1: Přehled a pojmy

590 Kč

ČSN ISO/IEC 29150 (369704) - únor 2015

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Signcryption

550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29100 (369705) - březen 2015

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec soukromí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd. 1 2.20t, Z1 12.20t

530 Kč

ČSN ISO/IEC 29128 (369707) - březen 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Verifikace kryptografických protokolů

440 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-1 (369743) - prosinec 2011 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-4 (369743) - duben 2001 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 4: Mechanismy používající kryptografickou kontrolní funkci

190 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-5 (369743) - prosinec 2011 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 5: Mechanismy používající techniku nulových znalostí

550 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-6 (369743) - duben 2012

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 6: Mechanismy využívající manuální přenos dat

350 Kč

ČSN EN 1332-4 (369747) - prosinec 2007 aktuální vydání

Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj - Část 4: Kódování uživatelských požadavků pro osoby se speciálními potřebami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 9796-2 (369780) - září 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Schémata digitálního podpisu umožňující obnovou zprávy - Část 2: Mechanismy založené na faktorizaci celých čísel

550 Kč

ČSN ISO/IEC 9796-3 (369780) - září 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Schémata digitálního podpisu umožňující obnovou zprávy - Část 3: Mechanismy založené na diskrétních logaritmech

570 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-1 (369782) - červen 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MACs) - Část 1: Mechanismy používající blokovou šifru

440 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-2 (369782) - červenec 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MACs) - Část 2: Mechanismy používající dedikovanou hašovací funkci

440 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-3 (369782) - březen 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MAC) - Část 3: Mechanismy používající univerzální hašovací funkci

340 Kč

ČSN ISO/IEC 13888-2 (369787) - únor 2012

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nepopiratelnost - Část 2: Mechanismy používající symetrické techniky

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-1 (369789) - únor 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 1: Úvod a obecný model

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

635 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-2 (369789) - březen 2010

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 2: Bezpečnostní funkční komponenty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

1 595 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-3 (369789) - duben 2010

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 3: Komponenty bezpečnostních záruk

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

1 165 Kč

ČSN ISO/IEC 27032 (369790) - říjen 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro kybernetickou bezpečnost

550 Kč

ČSN ISO/IEC TR 14516 (369791) - květen 2004

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro používání a řízení služeb důvěryhodných třetích stran

440 Kč

ČSN ISO/IEC 15945 (369793) - únor 2004

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Specifikace služeb TTP na podporu aplikace digitálních podpisů

570 Kč

ČSN ISO/IEC 7064 (369794) - září 2004

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy kontrolních znaků

340 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-1 (369795) - srpen 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 1: Struktura

350 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-2 (369795) - srpen 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 2: Mechanismy vytvářející nezávislé tokeny

350 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-3 (369795) - srpen 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 3: Mechanismy vytvářející propojené tokeny

440 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-4 (369795) - říjen 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 4: Sledovatelnost zdroje času

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27001 (369797) - září 2014

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 6.17t, Oprava 1 6.17t, Z1 7.17t

445 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27002 (369798) - září 2014

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 6.17t, Oprava 1 6.17t, Z1 7.17t

695 Kč

ČSN ISO/IEC 27031 (369801) - leden 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro připravenost informačních a komunikačních technologií pro kontinuitu činnosti organizace

350 Kč

ČSN ISO/IEC 10166-1 (369824) - leden 1996

Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Archivace a vyhledávání dokumentů (DFR). Část 1: Definice a procedury abstraktní služby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 5.99t, Amd.2 5.99t

1 365 Kč

ČSN ISO/IEC 10166-2 (369824) - leden 1996

Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Archivace a vyhledávání dokumentů (DFR). Část 2: Specifikace protokolu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 12.98t, Amd.2 1.99t

445 Kč

ČSN ISO/IEC 14755 (369836) - červen 1999

Informační technologie - Vstupní metody pro zavádění znaků z repertoáru ISO/IEC 10646 na klávesnici nebo jiném vstupním zařízení

230 Kč

ČSN ISO/IEC 19792 (369858) - leden 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Hodnocení bezpečnosti biometriky

440 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-1 (369860) - červen 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 1: Struktura

350 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-10 (369860) - duben 2008

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 10: Data geometrického obrysu ruky

350 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-11 (369860) - květen 2014

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 11: Zpracovaná dynamická data podpisu/značky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 5.16t

570 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-14 (369860) - duben 2014

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 14: Data DNA

440 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-2 (369860) - srpen 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu

590 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-3 (369860) - březen 2008

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 3: Spektrální data vzoru prstu

550 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-5 (369860) - červenec 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje

770 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-6 (369860) - červen 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 6: Data obrazu duhovky

340 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-7 (369860) - prosinec 2015 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 7: Data časových řad podpisu/značky

590 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-8 (369860) - únor 2014 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 8: Kosterní data vzoru prstu

590 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-9 (369860) - červen 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 9: Data vaskulárního obrazu

340 Kč

ČSN ISO/IEC 19795-1 (369861) - březen 2008

Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 1: Principy a základní struktura

570 Kč

ČSN ISO/IEC 19795-2 (369861) - březen 2009

Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 2: Metodologie testování pro hodnocení technologie a scénáře

440 Kč

ČSN ISO/IEC 19795-4 (369861) - červenec 2009

Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 4: Testování výkonnosti interoperability

440 Kč

ČSN ISO/IEC 19795-7 (369861) - červen 2014

Informační technologie - Testování a podávání zpráv o biometrické výkonnosti - Část 7: Testování algoritmů biometrického porovnávání na kartě

350 Kč

ČSN ISO/IEC TR 19795-3 (369861) - květen 2009

Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 3: Testování specifické pro danou modalitu

340 Kč

ČSN ISO/IEC 19785-2 (369864) - duben 2009

Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 2: Postupy pro činnost Biometrické registrační autority

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 1.12t

420 Kč

ČSN ISO/IEC 19785-4 (369864) - leden 2012

Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 4: Specifikace formátu bezpečnostního bloku

340 Kč

ČSN EN 419211-2 (369882) - listopad 2013

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 2: Přístroje na generování klíče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 419211-3 (369883) - duben 2014

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 3: Přístroje na přenos klíče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 419211-4 (369884) - duben 2014

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 4: Rozšíření pro zařízení na generování klíče a spolehlivá komunikace s aplikací generování certifikátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 419211-5 (369885) - květen 2014

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 5: Rozšíření pro zařízení na generování klíče a spolehlivá komunikace s aplikací vytvářející podpis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO/IEC 24745 (369887) - prosinec 2014

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Ochrana biometrických informací

550 Kč

ČSN EN 419211-6 (369889) - březen 2015

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 6: Rozšíření pro zařízení pro importování klíče a důvěryhodná komunikace s aplikací vytvářející podpis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO/IEC 10118-4 (369930) - červen 2001

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Hašovací funkce - Část 4: Hašovací funkce používající modulární aritmetiku

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14826 (760323) - březen 2005

Poštovní služby - Automatická identifikace zásilek - Specifikace kvality tisku dvourozměrných symbolů čárových kódů pro strojově čitelné digitální výplatní otisky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

TNI ETSI TR 102 299 V1.2.1 (870002) - duben 2012

Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Soubor evropských regulačních textů a orientací

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 401 V1.1.1 (874006) - červenec 2013

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky na poskytovatele důvěryhodných služeb podporující elektronické podpisy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 403 V2.2.2 (874010) - prosinec 2015

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Posuzování shody poskytovatelů důvěryhodných služeb - Požadavky na orgány posuzování shody posuzující poskytovatele důvěryhodných služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 122-1 V1.1.1 (874013) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy CAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 319 122-2 V1.1.1 (874013) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 2: Rozšířené podpisy CAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 142-1 V1.1.1 (874014) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy PAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 142-2 V1.1.1 (874014) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 2: Dodatečné profily podpisů PAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 132-1 V1.1.1 (874015) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy XAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy XAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 319 132-2 V1.1.1 (874015) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy XAdES - Část 2: Rozšířené podpisy XAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 162-1 V1.1.1 (874016) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Přidružené zásobníky podpisu (ASiC) - Část 1: Stavební bloky a základní zásobníky ASiC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 162-2 V1.1.1 (874016) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Přidružené zásobníky podpisu (ASiC) - Část 2: Dodatečné zásobníky ASiC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 97 1005-1 (971005) - červen 1997

Výměna dat - Kód poplatků při přepravě - Část 1: Základní ustanovení

190 Kč

ČSN 97 1005-2 (971005) - červen 1998

Výměna dat - Kód poplatků při přepravě - Část 2: Číselník hodnot kódu první až třetí úrovně

440 Kč

ČSN 97 1006 (971006) - leden 2002 aktuální vydání

Výměna dat - Kódy stavů obchodu a přepravy

350 Kč

ČSN 97 1007 (971007) - červen 1997

Výměna dat - Kód vybraných přístavů a jiných lokalit

230 Kč

ČSN ISO/IEC 5218 (971010) - březen 2006

Informační technologie - Kódy pro prezentaci lidského pohlaví

340 Kč

ČSN EN 13710 (976031) - říjen 2011

Evropská pravidla řazení - Řazení znaků z latinského, řeckého, azbukového, gruzínského a arménského způsobu zápisu

440 Kč

ČSN EN 1556 (977100) - duben 1999

Čárové kódy - Terminologie

440 Kč

ČSN ISO/IEC 15417 (977101) - červen 2010

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu 128

340 Kč

ČSN ISO/IEC 15420 (977108) - duben 2012

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu - EAN/UPC

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15416 (977109) - září 2002

Informační technologie - Automatická identifikace a výměna dat - Specifikace zkoušek jakosti tisku čárového kódu - Lineární symboly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1573 (977112) - květen 2016 aktuální vydání

Čárové kódy - Meziodvětvová přepravní etiketa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12323 (977113) - březen 2006 aktuální vydání

Technologie AIDC - Specifikace symboliky - Kód 16K

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 97 7115 (977115) - leden 2002

Čárové kódy - Označování knih a hudebnin čárovým kódem systému EANUCC

125 Kč

ČSN 97 7116 (977116) - leden 2002

Čárové kódy - Označování seriálových publikací čárovým kódem systému EANUCC

125 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15419 (977118) - únor 2011 aktuální vydání

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Číslicové zobrazení a zkoušení výkonu tisku čárového kódu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15421 (977119) - září 2002

Informační technologie - Automatická identifikace a výměna dat - Specifikace zkoušek pro předlohu čárového kódu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15438 (977120) - únor 2011

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu - PDF417

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 606 (977121) - březen 2005

Čárové kódy - Přepravní a manipulační štítky pro výrobky z oceli

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 1649 (977122) - duben 2005

Technologie AIDC - Provozní aspekty ovlivňující čtení symbolů čárových kódů

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15423 (977123) - duben 2011 aktuální vydání

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Zkoušení výkonu snímače a dekodéru čárového kódu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15426-2 (977125) - květen 2007

Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace ověření shody čárového kódu - Část 2: Dvourozměrný kód

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

376 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19762-1 (977126) - červen 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník - Část 1: Obecné termíny vztahující se k AIDC

440 Kč

ČSN ISO/IEC TR 9789 (979704) - červenec 1996

Informační technologie. Směrnice pro organizaci a prezentaci datových prvků pro výměnu dat. Principy a metody kódování

350 Kč

ČSN ISO/IEC 6523-1 (979730) - duben 2000

Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 1: Identifikace identifikačních schémat organizací

230 Kč

ČSN ISO/IEC 6523-2 (979730) - duben 2000

Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 2: Registrace identifikačních schémat organizací

190 Kč

ČSN ISO/IEC 11179-4 (979736) - listopad 2006 aktuální vydání

Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 4: Formulace definic dat

230 Kč

ČSN EN ISO 6709 (979870) - srpen 2013 aktuální vydání

Normativní reprezentace geografického bodového místa souřadnicemi

340 Kč