TNI CEN ISO/TR 13115 (015062)

Nedestruktivní zkoušení - Metody absolutní kalibrace snímačů akustické emise reciproční technikou

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická normalizační informace přejímá dokument informativního charakteru, technickou zprávu CEN ISO/TR 13115:2011, vypracovaný v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2. V průběhu zpracování překladu byl text ISO/TR 13115:2011 schválen CEN jako CEN ISO/TR 13115:2011 bez jakýchkoliv modifikací. Technická zpráva popisuje metody kalibrace absolutní citlivosti snímačů akustické emise, jak pro Rayleighovy povrchové vlny, tak pro podélné vlny pomocí reciproční techniky. Vzhledem k tomu, že jsou odvozeny parametry reciprocity, může být absolutní citlivost určena pouze elektrickým měřením bez nutnosti použití mechanických zdrojů zvuku nebo referenčních snímačů. Jsou zde popsány metody třísnímačové kalibrace, dvousnímačové kalibrace, respektive kalibrace impulzní odezvou. Při třísnímačové kalibraci umožňují tři reverzibilní snímače akustické emise stejného typu konfigurovat tři nezávislé dvojice vysílacích a přijímacích snímačů na pevném přenosovém médiu. Jakmile se třísnímačová kalibrace provede, lze libovolný snímač, který nemusí být nezbytně reverzibilní, kalibrovat pomocí relativně jednoduchého postupu použitím kalibrovaného snímače jako reference pro vysílání nebo příjem signálu. Při dvousnímačové kalibraci se frekvenční odezva amplitudy absolutní citlivosti určí na měřeném snímači použitím snímače akustické emise, jehož odezva na budicí proud byla kalibrována metodou kalibrace třemi snímači. Kromě toho se může také prostřednictvím třísnímačové kalibrace určit impulzní odezva každého snímače akustické emise. Při kalibraci impulzní odezvou se měří frekvenční amplitudová a fázová charakteristika, absolutní citlivost se získá výpočtem metodou třísnímačové kalibrace na základě sady recipročních parametrů. Impulzní odezvy se určí prostřednictvím inverzní Fourierovy transformace frekvenční amplitudové a fázové odezvy.

Označení TNI CEN ISO/TR 13115 (015062)
Katalogové číslo 91463
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963914633
Dostupnost skladem (tisk na počkání)