Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 0150 - Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
62337

ČSN EN 10256 (015003) - září 2002 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního zkoušení pro stupeň 1 a 2

230 Kč vč. DPH
98557

ČSN EN ISO 18490 (015004) - říjen 2015

Nedestruktivní zkoušení - Ověření zrakové ostrosti pracovníků NDT

230 Kč vč. DPH
92203

ČSN EN ISO 9712 (015004) - únor 2013

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

350 Kč vč. DPH
97997

ČSN ISO 20807 (015004) - červenec 2015

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace pracovníků pro omezené použití nedestruktivního zkoušení

350 Kč vč. DPH
507790

ČSN P CEN ISO/TS 25108 (015004) - červenec 2019

Nedestruktivní zkoušení - Organizace pro školení pracovníků NDT

340 Kč vč. DPH
502363

TNI CEN/TR 15589 (015004) - květen 2017

Nedestruktivní zkoušení - Pravidla procesu pro schvalování pracovníků NDT uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení směrnice 97/23/ES

190 Kč vč. DPH
97424

ČSN EN 1330-1 (015005) - květen 2015 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 1: Seznam obecných termínů

230 Kč vč. DPH
68446

ČSN EN 1330-10 (015005) - září 2003

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 10: Termíny používané při vizuální kontrole

340 Kč vč. DPH
80014

ČSN EN 1330-11 (015005) - prosinec 2007

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 11: Termíny používané při rentgenové difrakci polykrystalických a amorfních materiálů

550 Kč vč. DPH
57960

ČSN EN 1330-2 (015005) - leden 2000

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 2: Společné termíny pro metody nedestruktivního zkoušení

190 Kč vč. DPH
54985

ČSN EN 1330-3 (015005) - květen 1999

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 3: Termíny používané v průmyslové radiografii

340 Kč vč. DPH
504168

ČSN EN 1330-9 (015005) - únor 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí

340 Kč vč. DPH
90647

ČSN EN 16018 (015005) - květen 2012

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Termíny používané při zkoušení ultrazvukem technikou phased array

340 Kč vč. DPH
86112

ČSN EN ISO 12706 (015005) - červen 2010 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie

230 Kč vč. DPH
500935

ČSN EN ISO 12707 (015005) - říjen 2016

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Slovník

190 Kč vč. DPH
83063

ČSN EN ISO 12718 (015005) - duben 2009

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Terminologie

440 Kč vč. DPH
503901

ČSN EN ISO 20484 (015005) - březen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Slovník

350 Kč vč. DPH
503902

ČSN EN ISO 5577 (015005) - duben 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Slovník

770 Kč vč. DPH
97050

ČSN ISO 10878 (015005) - březen 2017

Nedestruktivní zkoušení - Infračervená termografie - Slovník

440 Kč vč. DPH
24233

ČSN 01 5008 (015008) - červen 1986

Nedestruktivní zkoušení materiálů a výrobků metodou rozptylových magnetických indukčních toků. Názvosloví

230 Kč vč. DPH
24234

ČSN 01 5009 (015009) - červen 1990

Nedestruktivní zkoušení. Neutronová defektoskopie. Názvosloví

230 Kč vč. DPH
506864

ČSN EN ISO 20769-1 (015011) - květen 2019

Nedestruktivní zkoušení - Radiografická kontrola koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením - Část 1: Tangenciální radiografické zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč vč. DPH
506865

ČSN EN ISO 20769-2 (015011) - květen 2019

Nedestruktivní zkoušení - Radiografická kontrola koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením - Část 2: Prozařování přes dvě stěny

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč vč. DPH
95494

ČSN EN ISO 5579 (015011) - červenec 2014

Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení kovových materiálů s použitím filmu a rentgenového nebo gama záření - Základní pravidla

230 Kč vč. DPH
60108

ČSN EN 12543-1 (015013) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 1: Skenovací metoda

190 Kč vč. DPH
82783

ČSN EN 12543-2 (015013) - leden 2009 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou

230 Kč vč. DPH
60110

ČSN EN 12543-3 (015013) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 3: Radiografická metoda štěrbinovou komorou

190 Kč vč. DPH
60111

ČSN EN 12543-4 (015013) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 4: Metoda hrany

190 Kč vč. DPH
60112

ČSN EN 12543-5 (015013) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 5: Měření efektivní velikosti ohniska rentgenky s mini a mikro ohniskem

190 Kč vč. DPH
60113

ČSN EN 12544-1 (015014) - únor 2001

Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení napětí na rentgence - Část 1: Metoda děličem napětí

125 Kč vč. DPH
60114

ČSN EN 12544-2 (015014) - únor 2001

Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení napětí na rentgence - Část 2: Kontrola stálosti metodou tlustého filtru

190 Kč vč. DPH
60115

ČSN EN 12544-3 (015014) - únor 2001

Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení napětí na rentgence - Část 3: Spektrometrická metoda

190 Kč vč. DPH
96603

ČSN EN ISO 3452-1 (015018) - březen 2015 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady

340 Kč vč. DPH
95478

ČSN EN ISO 3452-2 (015018) - červen 2014 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků

340 Kč vč. DPH
95477

ČSN EN ISO 3452-3 (015018) - červen 2014 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 3: Kontrolní měrky

190 Kč vč. DPH
83823

ČSN EN ISO 3452-5 (015018) - červenec 2009

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 5: Zkoušení kapilární metodou při teplotách vyšších než 50 °C

190 Kč vč. DPH
83824

ČSN EN ISO 3452-6 (015018) - červenec 2009

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 6: Zkoušení kapilární metodou při teplotách nižších než 10 °C

190 Kč vč. DPH
55751

ČSN EN ISO 3452-4 (015019) - červen 1999

Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 4: Vybavení

190 Kč vč. DPH
505066

ČSN P ISO/TS 16829 (015020) - červen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Automatizované zkoušení ultrazvukem - Výběr a použití systémů

340 Kč vč. DPH
88399

ČSN EN 14127 (015021) - červen 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky ultrazvukem

350 Kč vč. DPH
68925

ČSN EN 14096-1 (015022) - listopad 2003

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu - Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů jakosti obrazu, standardní referenční film a sledování jakosti

230 Kč vč. DPH
68594

ČSN EN 14096-2 (015022) - říjen 2003

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu - Část 2: Minimální požadavky

190 Kč vč. DPH
95538

ČSN EN ISO 16810 (015023) - říjen 2014

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Obecné zásady

230 Kč vč. DPH
95531

ČSN EN ISO 16811 (015023) - říjen 2014

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Nastavení citlivosti a časové základny

350 Kč vč. DPH
95552

ČSN EN ISO 16823 (015023) - říjen 2014

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Průchodová technika

190 Kč vč. DPH
95537

ČSN EN ISO 16826 (015023) - říjen 2014

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Zjišťování diskontinuit kolmých k povrchu

230 Kč vč. DPH
95535

ČSN EN ISO 16827 (015023) - říjen 2014

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace a stanovení velikosti diskontinuit

550 Kč vč. DPH
95536

ČSN EN ISO 16828 (015023) - říjen 2014

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Technika měření doby průchodu difrakčních vln jako metoda pro detekci a stanovení velikosti diskontinuit

340 Kč vč. DPH
57959

ČSN EN 10160 (015024) - leden 2000

Zkoušení ocelových plochých výrobků o tloušťce 6 mm nebo větší ultrazvukem (odrazová metoda)

230 Kč vč. DPH
503277

ČSN EN ISO 16946 (015025) - září 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro stupňovou klínovou kalibrační měrku

190 Kč vč. DPH
92207

ČSN EN ISO 2400 (015025) - leden 2013

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 1

190 Kč vč. DPH
88035

ČSN EN ISO 7963 (015025) - duben 2011

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 2

230 Kč vč. DPH
97049

ČSN ISO 12715 (015025) - květen 2015

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Referenční měrky a zkušební postupy pro charakterizaci zvukových svazků kontaktních sond

340 Kč vč. DPH
86592

ČSN EN 12668-1 (015026) - září 2010 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 1: Přístroje

440 Kč vč. DPH
86591

ČSN EN 12668-2 (015026) - září 2010 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 2: Sondy

440 Kč vč. DPH
94979

ČSN EN 12668-3 (015026) - březen 2014 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení

190 Kč vč. DPH
94978

ČSN EN 15317 (015027) - březen 2014 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zařízení pro měření tloušťky

230 Kč vč. DPH
24239

ČSN 01 5028-1 (015028) - květen 1988

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových bezešvých trubek ultrazvukem. Všeobecné údaje

125 Kč vč. DPH
24240

ČSN 01 5028-2 (015028) - květen 1988

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových bezešvých trubek ultrazvukem. Zjišťování podélných vad

125 Kč vč. DPH
24241

ČSN 01 5028-3 (015028) - květen 1988

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových bezešvých trubek ultrazvukem. Zjišťování příčných vad

125 Kč vč. DPH
24242

ČSN 01 5028-4 (015028) - květen 1988

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových bezešvých trubek ultrazvukem. Zjišťování vad typu dvojitosti

65 Kč vč. DPH
506863

ČSN EN 12679 (015029) - květen 2019 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení - Určení velikosti průmyslových radionuklidů - Radiografická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč vč. DPH
60116

ČSN EN 13068-1 (015030) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické zkoušení - Část 1: Kvantitativní měření zobrazovacích vlastností

340 Kč vč. DPH
60117

ČSN EN 13068-2 (015030) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické zkoušení - Část 2: Kontrola dlouhodobé stability zobrazovacích systémů

190 Kč vč. DPH
64780

ČSN EN 13068-3 (015030) - květen 2002

Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické zkoušení - Část 3: Všeobecné zásady pro radioskopické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama

230 Kč vč. DPH
94435

ČSN EN ISO 19232-1 (015031) - leden 2014

Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů – Část 1: Stanovení hodnot kvality obrazu drátkovými měrkami

190 Kč vč. DPH
94442

ČSN EN ISO 19232-2 (015031) - leden 2014

Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 2: Stanovení hodnot kvality obrazu měrkami typu stupeň/otvor

190 Kč vč. DPH
94443

ČSN EN ISO 19232-3 (015031) - leden 2014

Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 3: Třídy kvality obrazu

230 Kč vč. DPH
94444

ČSN EN ISO 19232-4 (015031) - leden 2014

Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 4: Experimentální stanovení hodnot kvality obrazu a tabulek kvality obrazu

125 Kč vč. DPH
94445

ČSN EN ISO 19232-5 (015031) - leden 2014

Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu dvojdrátkovou měrkou

125 Kč vč. DPH
90597

ČSN EN ISO 11699-1 (015032) - květen 2012

Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 1: Klasifikace filmových systémů pro průmyslovou radiografii

190 Kč vč. DPH
506849

ČSN EN ISO 11699-2 (015032) - únor 2019 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 2: Kontrola zpracování filmu pomocí referenčních hodnot

230 Kč vč. DPH
62980

ČSN CR 13935 (015036) - říjen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Generický model struktury dat v nedestruktivním zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
90487

ČSN EN 16016-1 (015036) - duben 2012

Nedestruktivní zkoušení - Radiografické metody - Počítačová tomografie - Část 1: Terminologie

230 Kč vč. DPH
89556

ČSN EN 16016-2 (015036) - únor 2012

Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody - Počítačová tomografie - Část 2: Princip, zařízení a vzorky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
89555

ČSN EN 16016-3 (015036) - únor 2012

Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody - Počítačová tomografie - Část 3: Pracovní postup a vyhodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
89553

ČSN EN 16016-4 (015036) - únor 2012

Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody - Počítačová tomografie - Část 4: Kvalifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
500921

ČSN EN 13018 (015037) - říjen 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Vizuální zkoušení - Obecné zásady

125 Kč vč. DPH
502149

ČSN EN 10228-1 (015040) - duben 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou

230 Kč vč. DPH
502150

ČSN EN 10228-2 (015040) - duben 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 2: Kapilární zkouška

190 Kč vč. DPH
502156

ČSN EN 10228-3 (015040) - duben 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 3: Zkoušení výkovků z feritických nebo martenzitických ocelí ultrazvukem

340 Kč vč. DPH
502155

ČSN EN 10228-4 (015040) - duben 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 4: Zkoušení výkovků z austenitických a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí ultrazvukem

340 Kč vč. DPH
64278

ČSN EN 13184 (015040) - duben 2002

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.04t


405 Kč vč. DPH
505651

ČSN EN ISO 20485 (015041) - září 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda stopového plynu

340 Kč vč. DPH
505649

ČSN EN ISO 20486 (015041) - září 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kalibrace referenčních netěsností pro plyny

350 Kč vč. DPH
24243

ČSN 01 5042 (015042) - srpen 1988

Nedestruktivní zkoušení. Ruční zkoušení rovinných výkovků ultrazvukem. Výkovky z ocelí tříd 11 až 17 a 19 od tloušťky 30 mm

230 Kč vč. DPH
24244

ČSN 01 5043 (015043) - srpen 1988

Nedestruktivní zkoušení. Ruční zkoušení kruhových výkovků a vývalků ultrazvukem. Výkovky a vývalky z ocelí tříd 11 až 17 a 19 od průměru 50 mm

230 Kč vč. DPH
502364

ČSN EN ISO 9934-1 (015046) - květen 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 1: Obecné principy

340 Kč vč. DPH
99246

ČSN EN ISO 9934-2 (015046) - únor 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 2: Zkušební prostředky

340 Kč vč. DPH
99247

ČSN EN ISO 9934-3 (015046) - únor 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 3: Přístroje

230 Kč vč. DPH
24245

ČSN 01 5047 (015047) - prosinec 1988

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových trubek metodou magnetických rozptylových toků

65 Kč vč. DPH
24246

ČSN 01 5048 (015048) - leden 1985

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových tyčí metodou rozptylových toků

125 Kč vč. DPH
24247

ČSN 01 5049 (015049) - prosinec 1988

Nedestruktivní zkoušení. Zjišťování nepropustnosti trubek elektromagnetickými metodami

65 Kč vč. DPH
88266

ČSN EN ISO 15549 (015051) - květen 2011

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Všeobecné zásady

190 Kč vč. DPH
504883

ČSN ISO 20669 (015052) - květen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení feromagnetických kovových součástí pulzními vířivými proudy

230 Kč vč. DPH
56833

ČSN EN 1518 (015053) - říjen 1999

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Charakterizace detektorů netěsnosti na principu hmotnostních spektrometrů

340 Kč vč. DPH
24248

ČSN 01 5054 (015054) - leden 1985

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušky ocelových trubek vířivými proudy

125 Kč vč. DPH
164

ČSN 01 5055 (015055) - květen 1974

Nedestruktivní zkoušení. Zkouška tyčí vířivými proudy pro tyče z ocelí tříd 11 až 17 a 19 průměrů od 10 do 100 mm

125 Kč vč. DPH
24249

ČSN 01 5056 (015056) - březen 1990

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových drátů metodou vířivých proudů

65 Kč vč. DPH
24250

ČSN 01 5057 (015057) - duben 1988

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení trubek z neželezných kovů a jejich slitin metodou vířivých proudů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.00t


157 Kč vč. DPH
165

ČSN 01 5058 (015058) - říjen 1975

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušky tyčí z neželezných kovů vířivými proudy pro tyče průměrů 10 až 100 mm

125 Kč vč. DPH
59481

ČSN EN 1779 (015059) - září 2000

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kritéria pro volbu metod a postupů

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.04t


295 Kč vč. DPH
60121

ČSN EN 1593 (015060) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.04t


255 Kč vč. DPH
89480

ČSN EN ISO 10893-1 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 1: Automatické elektromagnetické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě trubek obloukově svařovaných pod tavidlem) pro ověření hydrostatické těsnosti

230 Kč vč. DPH
89510

ČSN EN ISO 10893-10 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 10: Automatické ultrazvukové zkoušení bezešvých a svařovaných (kromě obloukově svařovaných pod tavidlem) ocelových trubek po celém obvodu pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí

230 Kč vč. DPH
89509

ČSN EN ISO 10893-11 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 11: Automatické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí ultrazvukem

230 Kč vč. DPH
89513

ČSN EN ISO 10893-12 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 12: Po celém obvodu automatické zkoušení tloušťky bezešvých a svařovaných ocelových trubek ultrazvukem (kromě svařovaných pod tavidlem)

190 Kč vč. DPH
89484

ČSN EN ISO 10893-2 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 2: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě svařovaných pod tavidlem) pro zjišťování necelistvostí vířivými proudy

230 Kč vč. DPH
89464

ČSN EN ISO 10893-3 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky

190 Kč vč. DPH
89466

ČSN EN ISO 10893-4 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 4: Zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek pro zjišťování povrchových necelistvostí kapilární metodou

190 Kč vč. DPH
89465

ČSN EN ISO 10893-5 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 5: Zkoušení bezešvých a svařovaných trubek z feromagnetických ocelí magnetickou metodou práškovou pro zjišťování povrchových necelistvostí

190 Kč vč. DPH
89467

ČSN EN ISO 10893-6 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 6: Radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí

230 Kč vč. DPH
89482

ČSN EN ISO 10893-7 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 7: Digitální radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí

230 Kč vč. DPH
89483

ČSN EN ISO 10893-8 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 8: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem

230 Kč vč. DPH
89511

ČSN EN ISO 10893-9 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 9: Automatické zkoušení pásů/plechů používaných na výrobu svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem

230 Kč vč. DPH
91463

TNI CEN ISO/TR 13115 (015062) - září 2012

Nedestruktivní zkoušení - Metody absolutní kalibrace snímačů akustické emise reciproční technikou

340 Kč vč. DPH
98556

ČSN EN ISO 18563-1 (015063) - listopad 2015

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 1: Přístroje

440 Kč vč. DPH
504167

ČSN EN ISO 18563-2 (015063) - únor 2018

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 2: Sondy

230 Kč vč. DPH
500941

ČSN EN ISO 18563-3 (015063) - říjen 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení

350 Kč vč. DPH
96601

ČSN EN ISO 17405 (015065) - leden 2015

Nedestruktivní zkoušení - Ultrazvukové zkoušení - Technika zkoušení plátování zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem

230 Kč vč. DPH
501743

ČSN EN 16714-1 (015070) - únor 2017

Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 1: Obecné postupy

190 Kč vč. DPH
501744

ČSN EN 16714-2 (015070) - únor 2017

Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 2: Přístroje

230 Kč vč. DPH
501745

ČSN EN 16714-3 (015070) - únor 2017

Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 3: Termíny a definice

190 Kč vč. DPH
507745

ČSN EN 17119 (015070) - červenec 2019 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Aktivní termografie

230 Kč vč. DPH
503276

ČSN ISO 10880 (015070) - září 2017

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení infračervenou termografií - Obecné principy

190 Kč vč. DPH
503278

ČSN ISO 18251-1 (015070) - září 2017

Nedestruktivní zkoušení - Infračervená termografie - Část 1: Charakteristiky systému a zařízení

230 Kč vč. DPH
92918

ČSN EN ISO 3059 (015079) - květen 2013 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární a magnetickou práškovou metodou - Podmínky prohlížení

190 Kč vč. DPH
504407

ČSN P CEN/TS 17100 (015079) - březen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Referenční fotografie a velikosti indikací

230 Kč vč. DPH
504406

TNI CEN/TR 17108 (015079) - březen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Osvětlení při kapilárním a magnetickém práškovém zkoušení, osvědčené postupy

340 Kč vč. DPH
88816

ČSN EN 13554 (015081) - srpen 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Všeobecné zásady

230 Kč vč. DPH
166

ČSN 01 5082 (015082) - únor 1976

Stanovení odolnosti materiálu proti kavitačnímu opotřebení na ultrazvukovém vibračním přístroji

190 Kč vč. DPH
66731

ČSN EN 13625 (015083) - březen 2003 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Směrnice k volbě přístrojů pro měření netěsnosti plynem

230 Kč vč. DPH
167

ČSN 01 5084 (015084) - červenec 1973

Stanovení odolnosti kovových materiálů proti abrazívnímu opotřebení na brusném plátně

65 Kč vč. DPH
68447

ČSN EN 13927 (015085) - září 2003

Nedestruktivní zkoušení - Vizuální kontrola - Zařízení

190 Kč vč. DPH
95364

ČSN EN ISO 15548-1 (015086) - červen 2014 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 1: Charakteristiky a ověřování přístrojů

340 Kč vč. DPH
95479

ČSN EN ISO 15548-2 (015086) - červen 2014 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 2: Charakteristiky a ověřování snímačů

340 Kč vč. DPH
83186

ČSN EN ISO 15548-3 (015086) - duben 2009

Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 3: Charakteristiky a ověřování systému

190 Kč vč. DPH
502863

ČSN EN ISO 20339 (015086) - září 2017

Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Charakteristika a ověřování skupinových snímačů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
81152

ČSN EN 15495 (015087) - červen 2008

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Zkoušení kovových tlakových zařízení během přejímací zkoušky - Zónová lokalizace zdrojů AE

190 Kč vč. DPH
168

ČSN 01 5088 (015088) - červen 1973

Stanovení odolnosti materiálů proti erozívnímu opotřebení v kapalinách s částicemi

125 Kč vč. DPH
94375

ČSN EN 14584 (015089) - prosinec 2013 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí - Zkoušení kovových tlakových zařízení během přejímací zkoušky - Planární lokalizace zdrojů akustické emise

230 Kč vč. DPH
501454

ČSN EN ISO 18081 (015089) - prosinec 2016

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí (AT) - Detekce úniků akustickou emisí

350 Kč vč. DPH
64103

ČSN EN 13477-1 (015090) - březen 2002

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Charakterizace přístrojů - Část 1: Popis přístrojů

190 Kč vč. DPH
88034

ČSN EN 13477-2 (015090) - duben 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Charakterizace přístrojů - Část 2: Ověřování pracovní charakteristiky

340 Kč vč. DPH
65505

ČSN EN 10306 (015091) - září 2002

Železo a ocel - Zkoušení H profilů s rovnoběžnými přírubami a IPE profilů ultrazvukem

230 Kč vč. DPH
65503

ČSN EN 10307 (015092) - září 2002

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení plochých výrobků z austenitických a austeniticko-feritických nerezavějících ocelí o tloušťce 6 mm nebo větší ultrazvukem (odrazová metoda)

230 Kč vč. DPH
65504

ČSN EN 10308 (015093) - září 2002

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ocelových tyčí ultrazvukem

230 Kč vč. DPH
67477

ČSN EN 13925-1 (015094) - srpen 2003

Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 1: Všeobecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
67476

ČSN EN 13925-2 (015094) - srpen 2003

Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 2: Postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
73827

ČSN EN 13925-3 (015094) - říjen 2005

Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 3: Přístroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
83187

ČSN EN 15305 (015094) - duben 2009

Nedestruktivní zkoušení - Zkušební metoda pro analýzu zbytkového pnutí pomocí rentgenové difrakce

590 Kč vč. DPH
74325

ČSN CEN ISO/TS 21432 (015095) - leden 2006

Nedestruktivní zkoušení - Standardní zkušební metody pro stanovení vnitřního pnutí neutronovou difrakcí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.09t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
74904

ČSN P CEN/TS 15053 (015096) - leden 2006

Nedestruktivní zkoušení - Doporučení na typy vad u zkušebních vzorků pro zkoušky

230 Kč vč. DPH
75071

ČSN EN 14784-1 (015097) - květen 2006

Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s fosforovými paměťovými fóliemi - Část 1: Klasifikace systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
504290

ČSN EN ISO 16371-2 (015097) - květen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s paměťovými fosforovými deskami - Část 2: Obecné zásady pro zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč vč. DPH
86599

ČSN EN 15856 (015098) - září 2010

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Všeobecné zásady zkoušení AE pro detekci koroze uvnitř kovového pláště naplněného kapalinou

190 Kč vč. DPH
86593

ČSN EN 15857 (015098) - září 2010

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Zkoušení polymerů vyztužených vlákny - Specifická metoda a všeobecná kritéria hodnocení

440 Kč vč. DPH
504163

ČSN ISO 18249 (015098) - březen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí - Specifická metodika a obecná kritéria hodnocení pro zkoušení polymerů vyztužených vlákny

340 Kč vč. DPH