1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 13184 (015040)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku

ČSN EN 13184 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 405 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma popisuje metody pro stanovení rychlosti průtoku stěnou uzavřeného objektu podrobeného rozdílům tlaku. Metody jsou založeny na hodnocení změny množství plynu uvnitř zkoušeného objektu. Stavová rovnice pro ideální plyn udává poměr mezi množstvím, tlakem, teplotou a objemem plynu, obsaženého ve volném vnitřním objemu zkoušeného objektu. Za určitých okolností může být jedna nebo několik proměnných uvažována za konstantní, a tak může být posouzena změna množství, například sledováním změn tlaku nebo změn tlak-teplota, uvnitř zkoušeného objektu.
Objemové změny zkoušeného objektu (na základě změny tlaku a teploty během zkoušky) musí být zohledněny. Ve většině průmyslových aplikací jsou tyto změny tak malé, že mohou být zanedbány. Přesto hlavní část této normy uvažuje objem během zkoušky jako konstantní.
Deformování zkoušeného objektu se obvykle uvažuje při sestavení zkušební specifikace a pokud přesnost zkoušky může být ovlivněna změnami objemu, mohou se použít alternativní postupy nebo metody, při kterých se udržuje konstantní tlak (měření proudění).
Norma uvádí rovněž doporučení ke kvalifikaci pracovníků provádějících zkoušení. Závěr této normy je věnován doporučení k obsahu protokolu po kontrole a návaznost této evropské normy k ustanovením směrnice 97/23/EC ve vztahu ke směrnici pro tlaková zařízení (PED).

Označení ČSN EN 13184 (015040)
Katalogové číslo 64278
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2002
Datum účinnosti 1. 5. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963642789
Změny a opravy A1 7.04t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1593 (015060)
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda

ČSN EN 1779 (015059)
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kritéria pro volbu metod a postupů

ČSN EN 13625 (015083)
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Směrnice k volbě přístrojů pro měření netěsnosti plynem