ČSN EN 1779 (015059)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kritéria pro volbu metod a postupů

ČSN EN 1779 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kritéria pro volbu metod a postupů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 295 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma uvádí kritéria pro volbu nejvhodnější metody a postupu pro posuzování těsnosti na základě zjištění nebo měření úniku plynu a uvádí porovnání standardních zkušebních metod. Do této normy nejsou zahrnuty způsoby detekce úniku využívající hydrostatické, ultrazvukové nebo elektromagnetické metody. Použití této normy je vhodné pro zařízení, která se mohou evakuovat nebo natlakovat. Těsnost objektu se obvykle určuje měřením velikosti průniku plynu a popisuje se jako velikost proudu tekutiny do nebo ze zkoušeného objektu. V případech použití plynu, může být těsnost výhodně indikována změnou tlaku za určitý čas a za určitých podmínek. Při zkoušení nebo při návrhu specifikací nebo postupů zkoušení se těsnost vyjadřuje jako velikost průniku v jednotkách průtoku specifického plynu (Pa.m3/s) při specifikovaných podmínkách teploty a tlaku. Tato norma dále uvádí všeobecné principy pro volby metod y a postupů při zkoušení těsnosti, požadavky na konstrukční provedení zkoušených objektů. V příloze normy jsou uvedeny charakteristiky metod zkoušení těsnosti a to metodu zkušebního tlaku a metodu změnami tlaku. Jednotlivé metody jsou označeny písmeny A až D, která jsou doplněna číslicí druh příslušné metody zkoušení. Norma ČSN EN 1779 předpokládá, že zkoušení těsnosti provádí kvalifikovaný pracovník. Pro prokázání kvalifikace norma doporučuje certifikaci pracovníka podle EN 473.

Označení ČSN EN 1779 (015059)
Katalogové číslo 59481
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2000
Datum účinnosti 1. 10. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963594811
Změny a opravy A1 7.04t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1593 (015060)
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda

ČSN EN 13184 (015040)
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku