ČSN P ISO/TS 16829 (015020)

Nedestruktivní zkoušení - Automatizované zkoušení ultrazvukem - Výběr a použití systémů

ČSN P ISO/TS 16829 Nedestruktivní zkoušení - Automatizované zkoušení ultrazvukem - Výběr a použití systémů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Informace v tomto dokumentu zahrnují všechny druhy ultrazvukových zkoušek na součástech nebo kompletně vyrobených konstrukcích, a to buď za účelem ověření správnosti geometrie, vlastností materiálu (kvalita nebo vady) anebo metodiky výroby (např. zkoušení svarů).
Tento dokument uživateli umožňuje, spolu se specifikací zákazníka nebo daným zkušebním postupem nebo jakoukoli normou či předpisem, vybrat:
- ultrazvukové sondy, sondové systémy a řídicí senzory;
- manipulační systémy včetně ovladačů;
- elektronické subsystémy pro vysílání a příjem ultrazvuku;
- systémy pro ukládání a zobrazování dat;
- systémy a metody pro vyhodnocování a posuzování výsledků zkoušek
Pokud jde o jejich výkonnost, tento dokument rovněž popisuje postupy pro ověřování výkonu vybraného zkušebního systému.
To zahrnuje
- zkoušky během výrobního procesu výrobků (stacionární zkušební systémy) a
- zkoušky s použitím mobilních systémů.
.

Označení ČSN P ISO/TS 16829 (015020)
Katalogové číslo 505066
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2018
Datum účinnosti 1. 7. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135050666
Dostupnost skladem (tisk na počkání)