ČSN EN ISO 19232-1 (015031)

Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů – Část 1: Stanovení hodnot kvality obrazu drátkovými měrkami

ČSN EN ISO 19232-1 Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů – Část 1: Stanovení hodnot kvality obrazu drátkovými měrkami
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část řady norem ISO 19232 specifikuje zařízení a metodu pro stanovení kvality radiogramů drátkovými měrkami. V úvodu normy jsou definovány základní používané pojmy. Dále norma uvádí podrobnou specifikaci drátkových měrek kvality obrazu a způsoby písemného označování. V normě jsou uvedeny doporučené materiály sloužící k výrobě měrek. Závěrečné kapitoly normy se týkají výběru měrek ke specifickému využití, jejich uspořádání na zkoušeném objektu a podmínek stanovení hodnoty kvality obrazu.

Označení ČSN EN ISO 19232-1 (015031)
Katalogové číslo 94435
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 2014
Datum účinnosti 1. 2. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963944357
Tato norma nahradila ČSN EN 462-1 (015031) z března 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 19232-2 (015031)
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 2: Stanovení hodnot kvality obrazu měrkami typu stupeň/otvor

ČSN EN ISO 19232-3 (015031)
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 3: Třídy kvality obrazu

ČSN EN ISO 19232-4 (015031)
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 4: Experimentální stanovení hodnot kvality obrazu a tabulek kvality obrazu

ČSN EN ISO 19232-5 (015031)
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu a základního prostorového rozlišení pomocí dvojdrátkových měrek kvality obrazu