ČSN EN ISO 19232-4 (015031)

Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 4: Experimentální stanovení hodnot kvality obrazu a tabulek kvality obrazu

ČSN EN ISO 19232-4 Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 4: Experimentální stanovení hodnot kvality obrazu a tabulek kvality obrazu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Část ISO 19232-4 uvádí pokyny stanovení hodnot kvality obrazu a tabulek kvality obrazu. Pokud se požadavky měrky kvality obrazu specifikované v ISO 19232-3 nemohou použít, například vzhledem k odlišnosti absorpčních koeficientů materiálu měrky kvality obrazu a zkoumaného materiálu o více než 30 %, je zapotřebí provést zkušební expozice za účelem stanovení přijatelnosti hodnot kvality obrazu. Hodnoty kvality obrazu dosažené zkušebními expozicemi se vyžadují pro všechny expozice realizované ve stejných podmínkách radiografického zkoušení. Po definování základních pojmů jsou v normě podrobně probírány podmínky praktického stanovení hodnot kvality obrazu, které vycházejí z tabulek kvality obrazu.

Označení ČSN EN ISO 19232-4 (015031)
Katalogové číslo 94444
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 2014
Datum účinnosti 1. 2. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963944449
Tato norma nahradila ČSN EN 462-4 (015034) z července 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 19232-1 (015031)
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů – Část 1: Stanovení hodnot kvality obrazu drátkovými měrkami

ČSN EN ISO 19232-2 (015031)
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 2: Stanovení hodnot kvality obrazu měrkami typu stupeň/otvor

ČSN EN ISO 19232-3 (015031)
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 3: Třídy kvality obrazu

ČSN EN ISO 19232-5 (015031)
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu a základního prostorového rozlišení pomocí dvojdrátkových měrek kvality obrazu