ČSN EN 462-4 (015034) Zrušená norma

Nedestruktivní zkoušení. Jakost radiogramů. Část 4: Experimentální stanovení hodnoty jakosti obrazu a tabulek jakosti obrazu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma uvádí postup experimentálního určení hodnot jakosti obrazu a sestavení tabulek jakosti obrazu.
Jestliže nemohou být použity měrky jakosti obrazu podle požadavků části 3 této normy, například jestliže absorpční koeficienty materiálu měrky jakosti obrazu a zkoušeného materiálu se liší o více než 30%, je nutné provést zkušební expozice, aby se stanovila přijatelnost jakosti obrazu. Hodnoty jakosti obrazu při zkušebních expozicích musí být stanoveny pro všechny expozice, provedené za stejných podmínek prozařování.

EN 462-4 je jednou z částí evropské normy, která je sestavena ze souboru, obsahující tyto části:
Část 1 Měrka jakosti obrazu (drátková měrka) - Stanovení hodnoty jakosti obrazu
Část 2 Měrka jakosti obrazu (typ stupeň/otvor) - Stanovení hodnoty jakosti obrazu
Část 3 Třídy jakosti obrazu pro železné kovy
Část 4 Experimentální stanovení hodnoty jakosti obrazu a tabulky jakosti obrazu
Část 5 Měrka jakosti obrazu (dvojitá drátková měrka) - Stanovení celkové neostrosti.

Označení ČSN EN 462-4 (015034)
Katalogové číslo 19864
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963198644
Norma byla zrušena k 1. 2. 2014
a nahrazena ČSN EN ISO 19232-4 (015031)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)