ICS 19.100 - Nedestruktivní zkoušení

ČSN EN ISO 18490 (015004) - říjen 2015

Nedestruktivní zkoušení - Ověření zrakové ostrosti pracovníků NDT

230 Kč

ČSN EN ISO 9712 (015004) - únor 2013

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

350 Kč

ČSN ISO 20807 (015004) - červenec 2015

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace pracovníků pro omezené použití nedestruktivního zkoušení

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 25107 (015004) - červen 2020

Nedestruktivní zkoušení - Sylaby pro školení NDT

770 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 25108 (015004) - červenec 2019

Nedestruktivní zkoušení - Organizace pro školení pracovníků NDT

340 Kč

TNI CEN/TR 15589 (015004) - květen 2017

Nedestruktivní zkoušení - Pravidla procesu pro schvalování pracovníků NDT uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení směrnice 97/23/ES

190 Kč

ČSN EN 1330-1 (015005) - květen 2015 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 1: Seznam obecných termínů

230 Kč

ČSN EN 1330-10 (015005) - září 2003

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 10: Termíny používané při vizuální kontrole

340 Kč

ČSN EN 1330-11 (015005) - prosinec 2007

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 11: Termíny používané při rentgenové difrakci polykrystalických a amorfních materiálů

550 Kč

ČSN EN 1330-2 (015005) - leden 2000

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 2: Společné termíny pro metody nedestruktivního zkoušení

190 Kč

ČSN EN 1330-3 (015005) - květen 1999

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 3: Termíny používané v průmyslové radiografii

340 Kč

ČSN EN 1330-9 (015005) - únor 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí

340 Kč

ČSN EN ISO 12706 (015005) - červen 2010 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie

230 Kč

ČSN EN ISO 12707 (015005) - říjen 2016

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Slovník

190 Kč

ČSN EN ISO 12718 (015005) - červen 2020 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Slovník

440 Kč

ČSN EN ISO 20484 (015005) - březen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Slovník

350 Kč

ČSN EN ISO 23243 (015005) - červen 2021

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem technikou phased array - Slovník

350 Kč

ČSN EN ISO 5577 (015005) - duben 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Slovník

770 Kč

ČSN ISO 10878 (015005) - březen 2017

Nedestruktivní zkoušení - Infračervená termografie - Slovník

440 Kč

ČSN 01 5008 (015008) - červen 1986

Nedestruktivní zkoušení materiálů a výrobků metodou rozptylových magnetických indukčních toků. Názvosloví

230 Kč

ČSN 01 5009 (015009) - červen 1990

Nedestruktivní zkoušení. Neutronová defektoskopie. Názvosloví

230 Kč

ČSN EN ISO 20769-1 (015011) - říjen 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubích rentgenovým a gama zářením - Část 1: Tangenciální radiografické zkoušení

440 Kč

ČSN EN ISO 20769-2 (015011) - říjen 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubích rentgenovým a gama zářením - Část 2: Radiografické zkoušení přes dvě stěny

350 Kč

ČSN EN 12543-1 (015013) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 1: Skenovací metoda

190 Kč

ČSN EN 12543-2 (015013) - leden 2009 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou

230 Kč

ČSN EN 12543-3 (015013) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 3: Radiografická metoda štěrbinovou komorou

190 Kč

ČSN EN 12543-4 (015013) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 4: Metoda hrany

190 Kč

ČSN EN 12543-5 (015013) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 5: Měření efektivní velikosti ohniska rentgenky s mini a mikro ohniskem

190 Kč

ČSN EN ISO 16526-1 (015014) - září 2020

Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení napětí na rentgence - Část 1: Metoda děličem napětí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16526-2 (015014) - září 2020

Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení napětí na rentgence - Část 2: Kontrola stálosti metodou tlustého filtru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16526-3 (015014) - září 2020

Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení napětí na rentgence - Část 3: Spektrometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3452-1 (015018) - březen 2015 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady

340 Kč

ČSN EN ISO 3452-2 (015018) - červen 2014 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků

340 Kč

ČSN EN ISO 3452-3 (015018) - červen 2014 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 3: Kontrolní měrky

190 Kč

ČSN EN ISO 3452-5 (015018) - červenec 2009

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 5: Zkoušení kapilární metodou při teplotách vyšších než 50 °C

190 Kč

ČSN EN ISO 3452-6 (015018) - červenec 2009

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 6: Zkoušení kapilární metodou při teplotách nižších než 10 °C

190 Kč

ČSN EN ISO 3452-4 (015019) - červen 1999

Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 4: Vybavení

190 Kč

ČSN P ISO/TS 16829 (015020) - červen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Automatizované zkoušení ultrazvukem - Výběr a použití systémů

340 Kč

ČSN EN ISO 16809 (015021) - leden 2020

Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky ultrazvukem

440 Kč

ČSN EN ISO 16810 (015023) - říjen 2014

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Obecné zásady

230 Kč

ČSN EN ISO 16811 (015023) - říjen 2014

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Nastavení citlivosti a časové základny

350 Kč

ČSN EN ISO 16823 (015023) - říjen 2014

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Průchodová technika

190 Kč

ČSN EN ISO 16826 (015023) - říjen 2014

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Zjišťování diskontinuit kolmých k povrchu

230 Kč

ČSN EN ISO 16827 (015023) - říjen 2014

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace a stanovení velikosti diskontinuit

550 Kč

ČSN EN ISO 16828 (015023) - říjen 2014

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Technika měření doby průchodu difrakčních vln jako metoda pro detekci a stanovení velikosti diskontinuit

340 Kč

ČSN EN ISO 16946 (015025) - září 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro stupňovou klínovou kalibrační měrku

190 Kč

ČSN EN ISO 2400 (015025) - leden 2013

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 1

190 Kč

ČSN ISO 12715 (015025) - květen 2015

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Referenční měrky a zkušební postupy pro charakterizaci zvukových svazků kontaktních sond

340 Kč

ČSN EN ISO 22232-1 (015026) - březen 2021

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 1: Přístroje

440 Kč

ČSN EN ISO 22232-2 (015026) - duben 2021

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 2: Sondy

550 Kč

ČSN EN ISO 22232-3 (015026) - červenec 2021 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení

230 Kč

ČSN EN 15317 (015027) - březen 2014 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zařízení pro měření tloušťky

230 Kč

ČSN EN 12679 (015029) - září 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení - Určení velikosti průmyslových radiografických zdrojů gama záření

190 Kč

ČSN EN 13068-1 (015030) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické zkoušení - Část 1: Kvantitativní měření zobrazovacích vlastností

340 Kč

ČSN EN 13068-2 (015030) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické zkoušení - Část 2: Kontrola dlouhodobé stability zobrazovacích systémů

190 Kč

ČSN EN 13068-3 (015030) - květen 2002

Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické zkoušení - Část 3: Všeobecné zásady pro radioskopické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama

230 Kč

ČSN EN ISO 19232-1 (015031) - leden 2014

Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů – Část 1: Stanovení hodnot kvality obrazu drátkovými měrkami

190 Kč

ČSN EN ISO 19232-2 (015031) - leden 2014

Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 2: Stanovení hodnot kvality obrazu měrkami typu stupeň/otvor

190 Kč

ČSN EN ISO 19232-3 (015031) - leden 2014

Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 3: Třídy kvality obrazu

230 Kč

ČSN EN ISO 19232-4 (015031) - leden 2014

Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 4: Experimentální stanovení hodnot kvality obrazu a tabulek kvality obrazu

125 Kč

ČSN EN ISO 19232-5 (015031) - září 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu a základního prostorového rozlišení pomocí dvojdrátkových měrek kvality obrazu

230 Kč

ČSN CR 13935 (015036) - říjen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Generický model struktury dat v nedestruktivním zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN ISO 15708-1 (015036) - březen 2020 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací metody počítačové tomografie - Část 1: Terminologie

230 Kč

ČSN EN ISO 15708-2 (015036) - březen 2020 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací metody počítačové tomografie - Část 2: Principy, zařízení a vzorky

230 Kč

ČSN EN ISO 15708-3 (015036) - březen 2020 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací metody počítačové tomografie - Část 3: Provoz a interpretace

340 Kč

ČSN EN ISO 15708-4 (015036) - březen 2020 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací metody počítačové tomografie - Část 4: Kvalifikace

230 Kč

ČSN EN 13018 (015037) - říjen 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Vizuální zkoušení - Obecné zásady

125 Kč

ČSN EN 13184 (015040) - duben 2002

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.04t

405 Kč

ČSN EN ISO 20485 (015041) - září 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda stopového plynu

340 Kč

ČSN EN ISO 20486 (015041) - září 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kalibrace referenčních netěsností pro plyny

350 Kč

ČSN EN ISO 9934-1 (015046) - květen 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 1: Obecné principy

340 Kč

ČSN EN ISO 9934-2 (015046) - únor 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 2: Zkušební prostředky

340 Kč

ČSN EN ISO 9934-3 (015046) - únor 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 3: Přístroje

230 Kč

ČSN 01 5049 (015049) - prosinec 1988

Nedestruktivní zkoušení. Zjišťování nepropustnosti trubek elektromagnetickými metodami

65 Kč

ČSN EN ISO 15549 (015051) - leden 2020 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Obecné zásady

230 Kč

ČSN ISO 20669 (015052) - květen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení feromagnetických kovových součástí pulzními vířivými proudy

230 Kč

ČSN EN 1518 (015053) - říjen 1999

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Charakterizace detektorů netěsnosti na principu hmotnostních spektrometrů

340 Kč

ČSN EN 1779 (015059) - září 2000

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kritéria pro volbu metod a postupů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.04t

295 Kč

ČSN EN 1593 (015060) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.04t

255 Kč

TNI CEN ISO/TR 13115 (015062) - září 2012

Nedestruktivní zkoušení - Metody absolutní kalibrace snímačů akustické emise reciproční technikou

340 Kč

ČSN EN ISO 18563-1 (015063) - listopad 2015

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 1: Přístroje

440 Kč

ČSN EN ISO 18563-2 (015063) - únor 2018

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 2: Sondy

230 Kč

ČSN EN ISO 18563-3 (015063) - říjen 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení

350 Kč

ČSN EN ISO 17405 (015065) - leden 2015

Nedestruktivní zkoušení - Ultrazvukové zkoušení - Technika zkoušení plátování zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem

230 Kč

ČSN EN 16714-1 (015070) - únor 2017

Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 1: Obecné postupy

190 Kč

ČSN EN 16714-2 (015070) - únor 2017

Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 2: Přístroje

230 Kč

ČSN EN 16714-3 (015070) - únor 2017

Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 3: Termíny a definice

190 Kč

ČSN EN 17119 (015070) - červenec 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Aktivní termografie

230 Kč

ČSN ISO 10880 (015070) - září 2017

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení infračervenou termografií - Obecné principy

190 Kč

ČSN ISO 18251-1 (015070) - září 2017

Nedestruktivní zkoušení - Infračervená termografie - Část 1: Charakteristiky systému a zařízení

230 Kč

ČSN EN ISO 3059 (015079) - květen 2013 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární a magnetickou práškovou metodou - Podmínky prohlížení

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17100 (015079) - březen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Referenční fotografie a velikosti indikací

230 Kč

TNI CEN/TR 17108 (015079) - březen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Osvětlení při kapilárním a magnetickém práškovém zkoušení, osvědčené postupy

340 Kč

ČSN EN 13554 (015081) - srpen 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Všeobecné zásady

230 Kč

ČSN EN 13625 (015083) - březen 2003 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Směrnice k volbě přístrojů pro měření netěsnosti plynem

230 Kč

ČSN EN 13927 (015085) - září 2003

Nedestruktivní zkoušení - Vizuální kontrola - Zařízení

190 Kč

ČSN EN ISO 15548-1 (015086) - červen 2014 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 1: Charakteristiky a ověřování přístrojů

340 Kč

ČSN EN ISO 15548-2 (015086) - červen 2014 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 2: Charakteristiky a ověřování snímačů

340 Kč

ČSN EN ISO 15548-3 (015086) - duben 2009

Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 3: Charakteristiky a ověřování systému

190 Kč

ČSN EN ISO 20339 (015086) - září 2017

Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Charakteristika a ověřování skupinových snímačů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15495 (015087) - červen 2008

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Zkoušení kovových tlakových zařízení během přejímací zkoušky - Zónová lokalizace zdrojů AE

190 Kč

ČSN EN ISO 18081 (015089) - prosinec 2016

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí (AT) - Detekce úniků akustickou emisí

350 Kč

ČSN EN 13477-1 (015090) - březen 2002

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Charakterizace přístrojů - Část 1: Popis přístrojů

190 Kč

ČSN EN 13477-2 (015090) - duben 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Charakterizace přístrojů - Část 2: Ověřování pracovní charakteristiky

340 Kč

ČSN EN 13925-1 (015094) - srpen 2003

Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 1: Všeobecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13925-2 (015094) - srpen 2003

Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 2: Postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13925-3 (015094) - říjen 2005

Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 3: Přístroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15305 (015094) - duben 2009

Nedestruktivní zkoušení - Zkušební metoda pro analýzu zbytkového pnutí pomocí rentgenové difrakce

590 Kč

ČSN EN ISO 21432 (015095) - březen 2021

Nedestruktivní zkoušení - Standardní zkušební metody pro stanovení vnitřního pnutí neutronovou difrakcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 15053 (015096) - leden 2006

Nedestruktivní zkoušení - Doporučení na typy vad u zkušebních vzorků pro zkoušky

230 Kč

ČSN EN 14784-1 (015097) - květen 2006

Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s fosforovými paměťovými fóliemi - Část 1: Klasifikace systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16371-2 (015097) - květen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s paměťovými fosforovými deskami - Část 2: Obecné zásady pro zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN 15856 (015098) - září 2010

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Všeobecné zásady zkoušení AE pro detekci koroze uvnitř kovového pláště naplněného kapalinou

190 Kč

ČSN EN 15857 (015098) - září 2010

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Zkoušení polymerů vyztužených vlákny - Specifická metoda a všeobecná kritéria hodnocení

440 Kč

ČSN ISO 18249 (015098) - březen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí - Specifická metodika a obecná kritéria hodnocení pro zkoušení polymerů vyztužených vlákny

340 Kč

ČSN EN IEC 62976 (356681) - prosinec 2019

Průmyslové nedestruktivní zkušební zařízení - Elektronový lineární urychlovač

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 25580 (356887) - duben 1995

Nedestruktivní zkoušení. Negatoskopy pro průmyslovou radiografii. Minimální požadavky (ISO 5580:1985)

125 Kč

ČSN EN 1369 (429720) - květen 2013 aktuální vydání

Slévárenství - Zkoušení magnetickou práškovou metodou

340 Kč

ČSN 73 1370 (731370) - září 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 73 1371 (731371) - září 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Ultrazvuková impulzová metoda zkoušení betonu

190 Kč

ČSN 73 1372 (731372) - květen 2012 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Rezonanční metoda zkoušení betonu

230 Kč

ČSN 73 1373 (731373) - září 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu

230 Kč

ČSN 73 2011 (732011) - květen 2012 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí

340 Kč

ČSN 77 0344 (770344) - duben 1995

Standardní postup zkoušení nekovových materiálů UV zářením a kondenzací vody. Typ s fluorescenčním UV zářením a kondenzací

190 Kč